Liturgisk lesningssupplement

I de fleste katolske menigheter i Norge er det i bruk to sett lesningsbøker til bruk for messeliturgien. Den store lesningsboken inneholder lesninger for alle søndager, for høytider og de mest sentrale kirkelige festdager. En trebinds bokserie ble gitt ut i 2010 og inneholder lesningene for hverdagene og flere kirkelige festdager og høytider.

I tillegg til dette er det også approbert norske utgaver av de valgfrie lesningstekster som kan brukes på enkelte helgenminnedager. Disse tekstene er det imidlertid få menigheter som har komplett.

Vi gjengir på disse sidene disse tekstene.


av Webmaster publisert 12.12.2010, sist endret 10.10.2016 - 18:38