Kirkeåret

Kirkeåret er egentlig Kirkens største pedagogiske hjelpemiddel, som vi kan bruke for virkelig å leve vår tro. Det handler om fremtiden, men også om det som allerede er til stede og som bestemmer vårt liv. Noe eier vi allerede, og noe forventer vi skal komme.

Typisk for kristendommen: Noe av den følger på en måte en rundgang gjennom hendelser i et år, som i mange andre religioner, men samtidig går det en rett linje gjennom det hele, med forventninger om helt nye hendelser innenfor en historisk sammenheng.

Hvert kirkeår skal ha et individuelt preg, innenfor en treårsperiode der temaene kan bli tatt opp på litt forskjellig måte, alt ettersom det er Matteus, Markus eller Lukas som er den dominerende evangelisten. Kirkeåret bygger i høyeste grad på Bibelens skrifter, og den som følger liturgien nøye gjennom treårsperioden, får samtidig leve med i en grundig gjennomgang av Bibelen. En katolsk kristen kan holde Kirkens lære for sann ved å gjennomleve den ved trofast og lydhør kirkegang gjennom kirkeåret, som begynner ved overgangen november/desember. Les mer.

Les artikler om kirkeårets ulike tider, som advent, jul, faste og påske.

Foto: Fr. Lawrence Lew O.P via Flickr

av Webmaster — publisert 02.12.2011, sist endret 02.11.2021 - 12:27