Vår tro

 vaartrobergpreken200px.jpg

Se de 20 evangeliseringsvideoene SYCAMORE som presenterer den kristne, den katolske, tro på en fin måte. Trykk på lenken over for å se alle filmene, og for å finne flere undervisningsopplegg der materialet brukes. 


Se flere videoer som forklarer den katolske tro.

Les også svar på 25 spørsmål om katolsk tro, som nettopp er blitt publisert.


Kristen tro er tro på Den treenige Gud, som åpenbarer seg i Bibelens gamle og nye testamente. Den katolske kirke i Norge bruker nå Det norske bibelselskaps 2011-oversettelse (se den her) – de har også utgitt de apokryfe bøkene (om disse bøkene katolikker og protestanter har ulikt syn).

  De fleste kristne trossamfunn har samme tro på mange sentrale punkter i troslæren, og en katekisme inneholder vanligvis de samme fire hovedpunktene: 1) Troen på den treenige Gud, bl.a. om Guds åpenbaring, 2) Feiringen av det kristne mysterium, bl.a.om sakramentene, 3) Livet i Kristus, bl.a. om De ti bud og 4) Kristen bønn og liturgi.

 app_katekisme.png På disse nettsidene kan man finne hele DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME og en forkortet versjon av det samme innholdet i KOMPENDIET TIL DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME. Last ned katekisme-appen for å ha den ekstra lett tilgjengelig.

   Det er stadig mennesker som kommer til tro og trenger opplæring i troen; det kan være voksne som kommer fra et liv uten noen tro eller fra en annen religion, eller mennesker som kommer fra et annet kirkesamfunn til Den katolske kirke. Gjennom kontakt med en lokal katolsk menighet vil slike mennesker kunne få hjelp. 

  Vår kirke har også mange barn og ungdommer som vokser opp og må lære om sin tro. Vårt Kateketiske senter hjelper menighetene i denne oppgaven og de har bl.a. en nettside – BLILYS – som har mye materiale til menighetens kateketer og til foreldrene.

  På enkelte områder har Den katolske kirke (nesten) samme syn som andre kirkesamfunn; her kan vi nevne spørsmål om Etikk og menneskeverd og Forholdet mellom tro og fornuft. På andre områder skiller de protestantiske kirkesamfunnene seg mer fra oss katolikker, og her kan vi nevne synet på Kirkens sakramenter, på Kirkens organisasjon og pavedømmet og Vårt syn på forholdet mellom skriften og tradisjonen.

  På ett område er det veldig stor forskjell mellom katolikker og ortodokse på den ene side og de fleste/alle protestantiske kirkesamfunn, det gjelder synet på helgener. På disse sidene finner man en oversikt over vårt syn på helgener og også en store liste med helgenbiografier (flere tusen) som man finner her.

  Våre nettsider er for tiden strukturert slik at Katolsk tro og Katolske praksis er adskilt. Under KATOLSK PRAKSIS finner man beskrevet temaer som Bønn – Liturgi – Messen – Klosterliv – Valfarter – Kirkens sosiallære og mye mer.

 

Her er en oversikt over materiale TEMA FOR TEMA . 

Se også Egne sider for skoleungdom til blant annet prosjektarbeid og Ofte stilte spørsmål om Den katolske kirke.

av Webmaster publisert 20.01.2011, sist endret 05.11.2021 - 14:15