Olavs omvendelse

Katolsk Akademi og St. Olav menighet inviterer til feiring av Olav den Helliges omvendelse og dåp torsdag 23. oktober.

Foredrag ved biskop Bernt Eidsvig og arkeolog Øystein Ekroll.

Les mer
 

Torbjørn Olsen

Torbjørn OlsenE-post Torbjorn(dot)Olsen(at)katolsk(dot)no

OLSEN, Torbjørn, mgr., dr. iur. can., født 10. november 1953 i Kristiansand, bispedømmet Oslo, konverterte til Den katolske kirke 1989 i Tromsø. Inkardinert ved diakonvielse 1990. Presteviet 8. september 1991 i Tromsø av biskop Gerhard Goebel M.S.F. av Tromsø. Cand. theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo (1977) og Dipl. theol. fra Johannes Gutenberg-Universität i Mainz i Tyskland (1991). Lic. iur. can. (1994) og dr. iur. can. (1999, etter å ha disputert over avhandlingen Die Natur des Militärordinariats i 1997) fra det pavelige universitet Gregoriana i Roma.

Høst 1991 – høst 1992
Stiftskapellan i Tromsø Stift
Høst 1992 – sommer 1995
Studieopphold i Roma
3. september 1995 – 17. november 2006
Sogneprest i St. Eystein, Bodø
3. september 1995 – 17. november 2006
Sogneadministrator i Den hellige Familie, Storfjord (Lofoten)
19. september 1997 – 14. juni 1998
Sogneadministrator i St. Olav, Trondheim
3. mai 1998 – 17. november 2006:
Generalvikar for Trondheim Stift
29. januar – 9. april 2003
I permisjon
29. desember 2003
Utnevnt til pavelig æresprelat med monsignore som tittel. Tildelingsdokumentet overrakt 1. april 2004.
9. november 2006 – 29. mars 2009
Bispedømmeadministrator for Tromsø stift etter biskop Gerhard Goebels død 4. november
1. august 2009 –
Representant i Religionspolitisk utvalg i Norges Kristne Råd for Den katolske kirke i Norge
1. november 2009 – 1. november 2014
Økonom for Tromsø Stift
15. januar 2010 –
Viseformann i Litugikommisjonen i Norsk katolsk bisperåd
1. november 2014
Sogneprest i St. Teresia menighet i Hønefoss
1. november 2014
Ansvarlig prest for St. Thomas kapelldistrikt i Valdres
1. november 2014
Konstituert biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen i Oslo katolske bispedømme

Privat: Boligadresse  Sommerfeldts gate 57A, 9009 Tromsø Postadresse  Postboks 132, 9252 Tromsø Telefon  77 64 01 53 (privat), 77 68 37 02 (kontor)