Den katolske kirkes katekisme

Katekismen symbolDen 11. oktober 1992 overrakte pave Johannes Paul II de troende i hele verden DEN KATOLSKE KIRKES KATEKISME, som han karakteriserte som «en referansetekst for en katekese som er fornyet ut fra troens levende kilder». Tredve år etter åpningen av Det annet vatikankonsil (1962-1965) ble dermed det ønske oppfylt som den ekstraordinære bispesynode hadde ytret i året 1985, nemlig at det skulle utarbeides en katekisme for hele den katolske tros- og morallære. Fem år senere bekreftet Den hellige far den grunnleggende målsetningen for verket: «Å tilby en fullstendig og ren fremstilling av den katolske lære, slik at det blir mulig for alle å lære å kjenne hva Kirken i sitt daglige liv bekjenner, feirer, lever og ber.» Katekismen består av 2700 paragrafer som utførlig beskriver og forklarer katolsk tro. Fotnoter henviser til Bibelen, kirkefedrene og kirkelige dokumenter.

INNHOLD

 KATEKISMEN PÅ ANDRE SPRÅK

 
Peterskirkens søyler 2

– Å bevare den tro

som er gitt den
i varetekt, – 
slik er den sendelse
Herren gav sin Kirke,
og som den lever etter
til alle tider.

Fra innledningen av
Johannes Paul II

 

KATEKISMEN PÅ ETT ÅR – ÉN DAG AV GANGEN!

For Troens år (11. oktober 2012–Kristi kongefest 2013) oppfordret Den hellige far de troende til blant annet å studere Den katolske kirkes katekisme, som også fylte 20 år i 2012. 
 
De fleste av oss bruker katekismen kun som et referanseverk. Boken er stor og delvis tung, og derfor vanskelig å lese i sin helhet fra perm til perm. Leseplanens formål er å lese hele katekismen, ikke egentlig å studere den. Et dybdestudium av katekismen er også anbefalt – men kanskje etter å ha lest hele boken først? Les mer om leseplanen!

Gå direkte til avsnittsnummer

Hvis du kjenner nummeret til et avsnitt i katekismen (mellom 1 og 2865) kan gå direkte dit ved å fylle ut feltet under.

Søk i katekismen

av Webmaster publisert 15.08.2010, sist endret 17.11.2016 - 11:46