Den katolske kirkes katekisme


Noter til innledning og forord

1
Johannes 23., Åpningstale ved Det 2. økumeniske Vatikankonsil, 11. oktober 1962, AAS 54 (1962), s. 788.
2
Paul 6., Avslutningstale ved Det 2. økumeniske Vatikankonsil, 8. desember 1965: AAS 58 (1965), ss. 7-8.
3
Johannes Paul 2., Tale den 25. januar: Osservatore Romano, 27. januar 1985.
4
Den ekstraordinære synodes sluttrapport, 7. desember 1985, II, B, a nr. 4; Enchiridion vaticanum, bd. 9, s. 1758, nr. 1797.
5
Avslutningstale ved den ekstraordinære synode, 7. desember 1985, nr. 6: AAS 78 (1986), s. 435.
6
jfr. Apg 2, 42.
7
jfr. CT 1; 2.
8
CT 18.
9
CT 13.
10
Sluttrapport II B a 4.
11
Tale den 7. desember 1985.
12
Bispesynoden 1985, sluttrapport II B a 4.
13
jfr. Matt 10, 32; Rom 10, 9.
14
jfr. CT 20-22; 25.
15
Catech. R. forord 11.
16
Catech. R. forord 10.
av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17