Programoppsett: Kurs for dåpsforeldre

Et  kurs på seks samlinger for foreldre som forbereder seg til sine barns dåp.

 

De enkelte moduler som utgjør dette kurset er listet opp under. Dere kan gå gjennom dem i rekkefølgen som foreslås her, eller endre rekkefølgen dersom dette passer gruppen bedre. Dere kan også erstatte dem med andre moduler dersom disse vil passe bedre for gruppen deres.

 

(1) BØNNENS MAKT

[“Film 8” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hva er bønn? Kan bønn gjøre en forskjell? Hvordan be.

 

(2) HVEM ER JESUS?

[“Film 4” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Han kom for å gi verden liv. Jesu frelsende død. Oppstandelsens lys.

 

(3) DÅPEN OG KONFIRMASJONENS SAKRAMENTER

[“Film 14” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Kraften i sakramentene og liturgien. Hvordan dåpen kan forandre ditt liv. Konfirmasjonen og Den Hellige Ånds gave.

 

(4) KIRKENS FELLESSKAP

[“Film 13” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hvorfor trenger vi Kirken? Den katolske Kirkes særskilte plass. Å være katolikk i dag.

 

(5) KIRKENS SOSIALLÆRE

[“Film 18” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Menneskets verdighet og retten til liv. Den kristne lære om familie og samfunn. Å tale sant og følge samvittigheten.

 

(6) EUKARISTIEN

[“Film 15” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Messens betydning. Jesu virkelige nærvær i Eukaristien. Det hellige messeoffer.

 

av Oddvar Moi publisert 19.08.2021, sist endret 24.08.2021 - 12:18