Programoppsett: Kurs for førstekommunionsforeldre

Et  kurs på åtte samlinger for å støtte og oppmuntre foreldre som har barn som forbereder seg til Den første hellige kommunion.

 

De enkelte moduler som utgjør dette kurset er listet opp under. Dere kan gå gjennom dem i rekkefølgen som foreslås her, eller endre rekkefølgen dersom dette passer gruppen bedre. Dere kan også erstatte dem med andre moduler dersom disse vil passe bedre for gruppen deres.

 

Dette kurset kan brukes av menigheter som ønsker å tilby pastoral støtte og katekese til foreldre som har barn som forbereder seg til sakramentene. Dette kan være en meget god anledning for foreldre til å føle seg støttet av Kirken og til å bli kjent med hverandre som en vennskapsgruppe. Dersom de kan vokse i troen, så vil de også kunne hjelpe sine barn til å vokse i troen. 

 

Kurset kan tilbys som et valgfritt kurs for foreldrene, som de kan delta på når de har anledning, eller som et obligatorisk kurs som løper parallelt med noen av barnas undervisningsøkter.   

 

(1) PÅ LETING ETTER LYKKEN

[“Film 1” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Umuligheten i å sitte stille. Hva er lykke? Hvordan trykke på pauseknappen.

 

(2) BØNNENS MAKT

[“Film 8” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hva er bønn? Kan bønn gjøre en forskjell? Hvordan be.

 

(3) HVEM ER JESUS?

[“Film 4” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Han kom for å gi verden liv. Jesu frelsende død. Oppstandelsens lys.

 

(4) DEN HELLIGE ÅND OG KIRKEN

[“Film 5” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hvordan Den Hellige Ånd kan forandre livet ditt. Ingen kommer til himmelen alene. Hvorfor vi trenger tegn, symboler og sakramenter.

 

(5) TILGIVELSE, HELBREDELSE OG MISJON

[“Film 16” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Tilgivelse og Forsoningens sakrament. Helbredelse og Sykesalvingens sakrament. Kristen misjon og kallet til å dele vår tro med andre.

 

(6) EUKARISTIEN

[“Film 15” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Messens betydning. Jesu virkelige nærvær i Eukaristien. Det hellige messeoffer.

 

(7) BIBELEN

[“Film 6” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Hva er Bibelen? Kan vi stole på Bibelen? Hvordan Bibelen kan forandre ditt liv.

 

(8) HVORDAN BE?

[“Film 19” i serien: klikk her for å se den] [Se undervisningsopplegg og ressurser til filmen]

Bønnens fantastiske eventyr. Fire grunnleggende måter å be på. Bønner og fromhetsøvelser som hjelper deg gjennom dagen.

av Oddvar Moi publisert 19.08.2021, sist endret 24.08.2021 - 12:17