Helge Landmark

Helge Landmark (foto 2)E-post Helge(dot)Landmark(at)katolsk(dot)no

LANDMARK, Helge, født 24. mai 1946 i Oslo.

Vokst opp som prestesønn i Den Norske Kirke (DNK). Organist- og kantoreksamen 1970, senere studier ved musikkonservatoriet i Oslo og musikkhøgskolen i Oslo.

Ansettelser i Statskirken: Tanum kirke (vestre Bærum), Borgestad kirke (Skien), Søndre Slagen kirke (Tønsberg).

Helge Landmark har som organist stått for tildels omfattende korvirksomhet med barn og ungdom, spesielt i Søndre Slagen-perioden. Har arbeidet mye med kirkemusikk for instrumentalgrupper (særlig blåsere), og har vært opptatt av tilrettelegging for medvirkning av barn og unge i gudstjenestene. Vært mye benyttet som orkestermusiker (cembalo) i kirkekonsertsammenheng. Involvert i en rekke orgelbyggeprosjekter som faglig konsulent. Sittet i Kirkemusikalsk råd for Tunsberg bispedømme. En rekke verv i fagforeningssammenheng.

Gift med Lindie.

1. november 1997 – 14. september 2014
Domorganist i St. Olav domkirkemenighet, Oslo

Artikler

Publikasjoner


Privat: Adresse Olav Aukrusts vei 2B, 0785 Oslo Telefon  950 25275

av Webmaster publisert 16.09.2010, sist endret 07.09.2014 - 17:12