Engler & åndsmakter

Engel - statueI Credo sier vi at vi «tror på én Gud, den allmektige Fader som har skapt himmel og jord, alle synlige og usynlige ting»; « ... visibilium omnium et invisibilium», som det heter i den latinske versjonen.  Når vi tenker på Gud som Skaper, er det ofte bare det synlige vi har i tanken – og glemmer «den usynlige verden», åndenes verden.  Englene er åndelige skapninger. Det finnes også åndsmakter som har vendt seg fra Gud på en definitiv måte: demonene, og deres fyrste, Satan. Etter kristen tradisjon er dette også Guds skapninger; men det er engler som er blitt sin Skapers fiender (Ef 6,12).

I Skriften blir Gud kalt Herren Sebaot, hærskarenes Gud – og her er det nettopp englene det er tale om. Teologene taler om et «hierarki» av engler, altså et ordnet samfunn med ulike oppgaver samlet i det ene: å tjene Gud. Noen av englene kalles Kjeruber og Serafer; disse er de «høyeste», og deres tjeneste består i den evige tilbedelse, kontemplasjon og lovprisning av Gud. I messen synger vi med i Serafenes sang: «Sanctus, sanctus, sanctus ...» ; «Hellig, hellig, hellig ... » (Jes 6), slik de tilber Herren i det himmelske tempel. Skriften nevner også Makter, Troner og  Herredømmer som betegnelse for deler av engleverdenen, men også erkeengler, «Overengler» – som Gabriel, Mikael og Rafael. Ordet «engel» kommer av det greske «angelos» og betyr «utsending» – og englenes oppgave er nettopp å være til tjeneste for Guds skaperverk. De kan virke i naturen og i historien, men ikke minst tjene og verne menneskene (Hebr 1,14). Jesus sier at alle Guds barn har en engel som «alltid ser Faderens åsyn» (Matt 18,10). Vi har altså «vår egen engel», vår verneengel, vår «skytsengel».

Engler er ofte til stede når Gud åpenbarer seg, de uttrykker noe overnaturlig, noe overveldende, noe «fryktinngydende» i betydningen storslagent og grensesprengende. Men de forkynner ofte glede! Som i lovsangen over Betlehemsmarkene ved Kristi fødsel, eller ved den tomme graven Påskemorgen! Les mer ...

 Les ARTIKLER om engler og åndsmaker.
BØNN TIL VERNEENGELEN:
Guds engel, du som verner meg, til deg har den Høyestes omsorg betrodd meg. Opplys meg, vern meg, styr meg og led meg.

Se også: Eksorsist og eksorsisme i Oslo katolske bispedømme