DEN TREENIGE GUD - Fader, Sønn og Hellig Ånd

Fra Den katolske kirkes katekisme:

Trekløver261: Den Hellige Treenighets mysterium er det grunnleggende mysterium i kristen tro og kristent liv. Gud alene kan gi oss å kjenne det, og Han åpenbarer seg som Fader, Sønn og Hellig Ånd.

253: Treenigheten er En. Vi bekjenner ikke tre guder, men én Gud i tre personer: «Treenigheten av ett og samme vesen» (triada homoousion). De guddommelige personer deler ikke den ene guddom opp seg imellom, men hver av dem er fullt og helt Gud: Faderen er det samme som Sønnen, Sønnen det samme som Faderen, Faderen og Sønnen det samme som Den Hellige Ånd, det vil si: av natur én Gud. Hver av de tre personer er virkelig dette, det vil si det guddommelig vesen (substantia), væren (essentia) eller natur.

266: Dette er den katolske tro: å ære én eneste Gud i Treenigheten, og Treenigheten i Enheten, uten å blande Personene sammen, uten å dele opp deres vesen; for Faderens Person er en annen, annen også Sønnens Person, annen også Den Hellige Ånds; men Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, lik i herlighet, samevig i velde.

267: De guddommelige Personer er uadskillelige i det de er, uadskillelige også i det de gjør. Men i den ene Guds virken gir hver Person til kjenne det som er eget for hver av dem i Treenigheten, særlig i det vi kaller de guddommelige sendelser som er Sønnens inkarnasjon og Den Hellige Ånds gave.

Les ARTIKLER om Den hellige treenighet.