Katolsk Grovbrød 2018

I St Olav domkirkemenighet i Oslo har det siden 2015 blitt arrangert foredrags- og samtalekvelder som har fått navnet KATOLSK GROVBRØD. Her er videoene/foredragene fra 2018.

 

Katolsk Grovbrød 31.01.18:  Å tro med hjerte og hode - sr. Katarina Pajchel OP 

 

 Katolsk Grovbrød 14.02.2018: Fra dypet kaller jeg på deg: Livets erfaringer og salmenes bok - p. Øystein Lund  

 

Katolsk Grovbrød 28.02.2018: Fransiskanske perspektiver på økologisk omvendelse - p. Hallvard Hole 

 

Katolsk Grovbrød 14.03.2018: Kroppens teologi - Erik Andvik 

 

Katolsk Grovbrød 10.10.2018: Troen i poesien - Knut Ødegård 

 

Katolsk Grovbrød 24.10.2018: Som et speil hvor Kirken ser Gud: Om Skrift og Tradisjon - Maria Sammut 

 

Katolsk Grovbrød 07.11.18: Naturen skal bli fullkommengjort: Om natur og nåde - ved Stud. Phil. Øyvind Vardenær Evenstad 

 

Katolsk Grovbrød 21.11.2018: Om det kristne håp: Et liv i den kommende verden - diakon Sindre-Jacob Bostad  

 

 

av Oddvar Moi publisert 18.11.2021, sist endret 26.11.2021 - 16:25