Den hellige Agathe Lin Zhao (1817-1857)

Minnedag: 28. september

Agathe Lin Zhao (1817-1857) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao] ble født i 1817 i Ma-Tchang i distriktet Qinglong i provinsen Guizhou [Kouy-Tcheou] i Kina i en katolsk familie mens hennes far satt i fengsel for sin tros skyld. Hun ble døpt Agathe (den gode) etter at han slapp fri tre år senere. Hun var både vakker og intelligent, og allerede som liten jente hadde hun lært å lese og skrive. Disse talentene gjorde henne en smule overlegen.

Som barn ble hun uten å vite det lovt bort av sine foreldre til en familie Liu, men helt fra barndommen hadde hun ønske om å konsekrere seg til Gud, og fra 18-års alder hadde hun allerede avlagt kyskhetsløfte for Kristus. Da hun hørte om sin forlovelse, appellerte hun til foreldrenes fromhet og kjærlighet til Gud for å få kontrakten annullert. Samme år ba p. Matteus Liu henne om å begynne på en jenteskole i Guiyang [Kouy-yang], hovedstaden i provinsen Guizhou. Bare to år senere brøt det ut en ny forfølgelse og hennes far ble satt i fengsel for andre gang. Han ble torturert, men deretter satt fri. Men familien hjemme var fratatt alt de eide, og på grunn av torturen kunne faren ikke lenger arbeide. Agathe måtte hjelpe sin mor med å tjene til livets opphold.

Et besøk av p. Thomas Liu betydde en forandring da han så hennes gode kjennskap til troen, og han sendte henne ut for å undervise i katekismen der det var nødvendig. Hennes far døde og moren dro for å bo hos sin sønn fra første ekteskap, og dermed var Agathe fri til å følge sitt kall. Hun ble leder for p. Lius nye jenteskole, og hun avla formelt kyskhetskløfte i en alder av 25 år. Et år senere så den nye apostoliske administratoren av Guizhou, Msgr. Bai (Albrand), hennes dyder og sjeldne kvaliteter og han ga henne ansvaret for klosteret i Guiyang. Der levde hun et asketisk liv og utmerket seg for sin spesielle omsorg for de fattige og de unge.

Lydig dro hun rundt til de landsbyene som ble betrodd henne. Til slutt ga Lyon-misjonærene henne ansvaret for barna i Mokou [Mao-Keou], en landsby i provinsen Guizhou, og dit ble hun fulgt av den hellige kateketen Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping]. Da de kom til Mokou, fikk de nyheten om at p. Ma Lai (den hellige Augustus Chapdelaine) hadde lidd martyrdøden.

Siden 1852 blomstret den kristne religionen i Mokou. Blant de mest fortjenstfulle i denne oppblomstringen av kristent liv var i tillegg til Agathe og Laurentius den hellige kateketen Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei]. Hieronymus fikk ideen å bygge en kirke på stedet for å forkynne og undervise i troen, og han ville at den skulle bygges der folk bodde. Men i motsetning til det som var vanlig, unnlot de å bestikke de lokale myndighetene, som var svært korrupte, og dermed havnet deres navn på tjenestemennenes svarteliste.

En onkel og en fetter av Hieronymus likte ikke tanken på kirkebygget, og så snart den første steinen var lagt, gikk til mandarinen Tay-Lou-Iche for å hindre den påbegynte byggingen. Den 13. desember 1857 arresterte mandarinen de to kateketene under kveldsbønnen og ba dem slutte med byggingen og å gi avkall på religionen, men de nektet. Likevel ble de løslatt. Men neste dag ble de arrestert igjen sammen med Agathe. Hun ble spurt av dommeren om hvorfor hun ønsket å leve som jomfru, og hun svarte med spørsmålet: «Er det også galt for myndighetene å sette opp et kyskhetsmonument?» Ved rettssaken talte Laurentius Wang og Hieronymus Lu til fordel for henne og latterliggjorde dommeren.

Han ble rasende, og de ble alle bedt om å avsverge sin tro, men de nektet. Da ble de uten rettssak dømt til døden, og de ble straks brakt til retterstedet, avkledd og halshogd. Det var den 14. desember 1857. [En annen versjon sier at de døde den 28. januar 1858.] Noen av deres venner kom om natten og hentet deres jordiske rester for begravelse. Det begynte å gå rykter om at ved deres henrettelse viste to bånd av rødt lys og et av hvitt seg rundt dem, og noen ikke-katolikker som var et stykke unna, sa at de også så tre ildkuler på himmelen.

Etter sin død, da Agathe var avkledd, ble det oppdaget at hun virkelig var en jomfru, og dommeren innrømmet sin feil.

Agathe ble saligkåret den 2. mai 1909 (dokumentet (Breve) var datert den 11. april) av den hellige pave Pius X (1903-14) som en av gruppen «den salige Frans Fernández de Capillas og 13 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Agathes minnedag er ellers dødsdagen 28. januar, men 18. februar nevnes også.

Relikviene til den hellige Johannes Peter Néel og 15 kinesiske martyrer ble i årene 1937-45 samlet sammen av p. Fang Ho og brakt fra det kinesiske fastlandet til Taipei på Taiwan. Siden da har de vært fremvist for offentlig og offisiell venerasjon i kirken «De kinesiske salige martyrer» i Peng Chiao. De 15 er de hellige Peter Wu Guosheng [Ou], Josef Zhang Dapeng [Tchang Taong], Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen], Joakim Hao Kaizhi [Ho], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping], Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô], Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao], Marta Wang-Luo Mande [Ouang; Maria Wang f. Luo], Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Lucia Yi Zhenmei [Y], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen].

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:50