Den hellige Akakios Agathangelos av Melitene ( -~251)

Minnedag: 31. mars

Den hellige Akakios (Acacius, Achatius, Achacius, Acathius, Achathius, Achates) var biskop i Lilleasia, noen kilder sier av Melitene (det nåværende Malatya i Tyrkia), andre av Antiokia. Han levde et fromt liv og var høyt aktet av sin flokk, som ga ham tilnavnet «Agathangelos» – den gode engel. Under keiser Decius' (249-51) forfølgelser av de kristne blir det sagt at ikke en eneste kristen i hans bispedømme fornektet troen.

Rundt 251 ble biskopen innkalt til forhør av Martian, som var Decius' representant i Melitene. Akakios møtte frem og insisterte straks på at hele hans flokk var fullstendig tro mot keiseren. Martian ba ham bevise dette ved å ofre til keiseren som en gud, men biskopen avviste det på det mest bestemte. I stedet for straks å dømme Akakios til døden, fortsatte Martian å forhøre ham. De diskuterte englenes natur, de greske og romerske myter og filosoferte om Guds natur. Martian ba ham deretter om navnet på andre kristne. Biskopen ville bare gi ham to navn: Sitt eget, Akakios, og sitt tilnavn Agathangelos.

Keiserens representant var så imponert over Akakios at han sendte en utskrift av hele forhøret til Decius selv. Decius smilte da han leste det, forfremmet Martian til en høyere stilling og benådet biskop Akakios. Han ble løslatt fra fengslet og var fri til igjen å tjene sitt bispedømme. Han ble kjent for mirakuløse helbredelser og for sin rene lære.

Hans akter virker ekte. Hans minnedag er 31. mars og hans navn står i Martyrologium Romanum. Grekerne minnes ham på ulike dager, men spesielt på 31. mars. Han kalles martyr, men det er ikke noe bevis på at han døde for sin tros skyld. Grekerne kaller ham også Thaumaturgos, «Undergjøreren», og han æres høyt i øst. Det finnes en yngre Akakios som også var biskop av Melitene, og som deltok på konsilet i Efesos i juni 431, men det er usikkert om han regnes med blant helgenene.

Her er den bevarte avskriften av forhøret:

Martian: Siden du er så heldig at du lever under de romerske lovene, er du forpliktet til å elske og ære våre fyrster, som er våre beskyttere.

Akakios: Av alle undersåtter i keiserriket er det ingen som elsker og ærer keiseren mer enn de kristne. Vi ber uten opphør for hans person, og at de må behage Gud å gi ham et langt liv, velstand, suksess og alle velsignelser, at Gud må gi ham rettferds og visdoms ånd i styringen av sitt folk, at hans styre må bli lykkebringende og fremgangsrikt, velsignet med glede, fred og overflod i alle de provinsene som adlyder ham».

Martian: Alt dette anbefaler jeg, men for at keiseren kan bli enda mer overbevist om din underkastelse og troskap, kom nå og ofre til ham sammen med meg.

Akakios: Jeg har allerede sagt at jeg ber til den store og sanne Gud for keiseren, men han burde ikke kreve et offer fra oss, det tilkommer verken ham eller noen andre mennesker.

Martian: Fortell oss hvilken Gud du tilber, slik at også vi kan tilby ham våre ofre og hyllest.

Akakios: Jeg ønsker av hele mitt hjerte at du kjente ham.

(I stedet for straks å dømme Akakios til døden, fortsatte Martian å spørre ham ut. De diskuterte englenes vesen, de talte om grekernes og romernes myter og filosoferte sammen om Guds natur:)

Martian: Si meg hans navn.

Akakios: Han kalles Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.

Martian: Er dette navn på Guder?

Akakios: Slett ikke, det er navn på menn som den sanne Gud talte til. Han er den eneste Gud og han alene skal tilbes, fryktes og elskes.

Martian: Hva er denne Gud?

Akakios: Han er den høyeste Adonai, som sitter over kjerubim og serafim.

Martian: Hva er en seraf?

Akakios: En tjenende ånd for den høyeste Gud, og en av de høyeste fyrster ved det himmelske hoff.

Martian: Hva slags hjernespinn er dette? Legg bort disse påfunnene med usynlige vesener og tilbe den slags guder som du kan se.

Akakios: Fortell meg hvem disse gudene er som du vil ha meg til å ofre til.

Martian: Apollo, menneskenes frelser, som redder oss fra pest og hungersnød, som opplyser, bevarer og styrer universet.

Akakios: Mener du den stakkaren som ikke kunne redde sitt eget liv, som, da han var forelsket i en ung kvinne [Daphne], sprang forstyrret omkring i jakt på henne, uten å vite at han aldri skulle få eie gjenstanden for sitt begjær? Det er derfor åpenbart at han ikke kunne forutse det som skulle skje, siden han ikke kjente sin egen skjebne, og like klart at han ikke kunne være noen gud, som på denne måten ble lurt av en skapning. Alle vet også at han hadde en simpel lidenskap for Hyacint, en vakker gutt, og var så klosset at han knuste hodet på denne yndlingen, det elskede objektet for hans kriminelle lidenskap, med en vaktel.

Er ikke han også den gud som sammen med Neptun ble murer, tok arbeid for en konge [Laamedon av Troy] og bygde murene til en by? Vil du pålegge meg å ofre til en slik guddom, eller til Esculapius, slått ned av lyn av Jupiter? Eller til Venus med sitt beryktede liv og til hundre slike monstre som du ofrer til? Nei, selv om mitt liv selv var avhengig av det, ville jeg ikke tilbe dem som jeg ville rødme over å etterligne, og som jeg ikke kan føle annet enn forakt og avsky for? Du tilber guder som hvis noen etterlignet dem, ville du straffe dem.

Martian: Det er vanlig for dere kristne å baksnakke våre guder, og av den grunn kommanderer jeg deg til å bli med meg til en bankett til ære for Jupiter og Juno, og anerkjenne og utføre det som tilkommer deres majestet.

Akakios: Hvordan kan jeg ofre til en mann hvis grav udiskutabelt er på Kreta? Hva? Har han stått opp igjen?

Martian: Du må enten ofre eller dø.

Akakios: Dette er skikken til dalmatiske røvere. Når de har tatt en reisende i en trang passasje, gir de ham ikke annet valg enn å gi dem pengene eller livet. Men jeg for min del erklærer til deg at jeg ikke frykter noe du kan gjøre mot meg. Lovene straffer ekteskapsbrytere, tyver og mordere. Hvis jeg var skyldig i en av de forbrytelsene, skulle jeg være den første mann til å fordømme meg selv. Men hvis min eneste forbrytelse er å tilbe den sanne Gud, og jeg av den grunn skal dømmes til døden, er det ikke lenger lov, men urettferdighet.

Martian: Jeg har ikke noen rett til å dømme, men å gi deg det råd å lystre. Hvis du nekter, vet jeg hvordan jeg kan tvinge deg til å føye deg.

Akakios: Jeg har en lov som jeg vil adlyde, og den påbyr meg å ikke avsverge min Gud. Hvis du mener deg forpliktet til å utføre ordrene til en mann som om en liten stund må forlate verden og hans legeme blir føde for marker, er jeg enda sterkere forpliktet til å adlyde den allmektige Gud, som er uendelig og evig, og som har erklært: «Den som fornekter meg overfor mennesker, vil jeg fornekte overfor min Far».

Martian: Du nevner nå din sekts vranglære som jeg lenge har ønsket å bli informert om: Du sier at Gud har en sønn?

Akakios: Uten tvil har han det.

Martian: Hvem er denne Guds sønn?

Akakios: Ordet av sannhet og nåde.

Martian: Er det hans navn?

Akakios: Du spurte ikke om hans navn, men hvem han er.

Martian: Hva er da hans navn?

Akakios: Jesus Kristus.

(Martian spurte med hvilken kvinne Gud hadde denne sønnen, og Akakios svarte at Ordets guddommelige avstamming er av en annen natur enn menneskelig avstamming, og beviste det med ordene den kongelige profeten bruker i salme 44.)

Martian: Er Gud da legemlig?

Akakios: Han kjennes bare av seg selv. Vi kan ikke beskrive ham, han er usynlig for oss dødelige, men vi er tilstrekkelig kjent med hans fullkommenhet til å bekjenne og tilbe ham.

Martian: Hvis Gud ikke har noen kropp, hvordan kan han ha hjerte eller hjerne?

Akakios: Visdom har ingen avhengighet av eller sammenheng med en ordnet kropp. Hva har det å ha en kropp med forståelse å gjøre?

(Deretter presset Martian ham til å ofre, og det samme gjorde noen av de kjetterske montanistene.)

Akakios: Det er ikke meg disse menneskene lystrer, men Gud. La dem høre på meg når jeg gir dem råd om hva som er rett, eller la dem forakte meg hvis jeg tilbyr dem det motsatte og bestreber meg på å forderve dem.

(Deretter ba Martian Akakios om å gi ham navnet på andre kristne. Biskopen ville bare gi ham to navn: sitt eget, Akakios, og hans tilnavn, Agathangelos.)

Martian: Gi meg alle deres navn.

Akakios: De er skrevet ned i himmelen, i Guds usynlige registre.

Martian: Hvor er magikerne, dine ledsagere, og de som lærer denne listig uttenkte vranglæren [prestene]?

Akakios: Ingen i verden avskyr trolldom mer enn oss kristne.

Martian: Trolldom er den nye religionen som du innfører.

Akakios: Vi ødelegger de gudene som du frykter, selv om du lager dem selv. Vi derimot, vi frykter ikke ham vi har laget med våre hender, men han som skapte oss, og som er Herre og Mester for hele naturen, som elsket oss som vår gode Far, og frelste oss fra døden og helvete som den påpasselige og kjærlige hyrde for våre sjeler.

Martian: Gi meg de navnene jeg ber om, hvis du vil unngå tortur.

Akakios: Jeg er for tribunalet, og spør du meg om mitt navn, og ikke fornøyd med det må du også vite navnene på de andre tjenerne? Håper du å beseire mange, du, som jeg alene er i stand til å forvirre slik? Hvis du ønsker å kjenne våre navn, så er mitt Akakios. Hvis du vil vite mer, så kaller de meg Agathangelos, og mine to ledsagere er Piso, biskop for trojanerne, og Menander, en prest. Gjør nå som du ønsker.

Martian: Du skal bli i fengsel til keiseren er kjent med det som har skjedd og sender sine ordrer om hva som skal skje med deg.

(Keiserens representant var så imponert over Akakios at han sendte en utskrift av hele forhøret til Decius selv. Keiseren smilte da han leste det, forfremmet Martian til en høyere post og benådet biskop Akakios.)

av Webmaster publisert 16.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50