Den hellige Augustin Zhao Rong (1746-1815)

Minnedag: 28. september

Augustin Zhao Rong (1746-1815) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Augustin Zhao Rong [Tchao; Chow] ble født i 1746 i Wuchuan i provinsen Guizhou [Kouy-Tcheou] i Kina i en hedensk familie. Som ung mann levde han et temmelig utsvevende liv. Da han var 20 år gammel, fikk han jobb som betjent i et landsens fengsel. Da en religionsforfølgelse begynte i 1772, ble mange kristne arrestert og Zhao Ring ble utpekt til å vokte dem. Blant de katolske fangene var deres misjonær, p. Martinus Moye, kjent som p. Mei, som forkynte evangeliet for alle sine medfanger. Mange ble omvendt. Zhao Rong ble svært grepet av p. Meis undervisning til fangene, og siden han hadde et godt hode, fikk han raskt tak i alt det viktigste i Kirkens lære.

Senere ble p. Mei løslatt og Zhao Rong dro for å besøke ham og fortsette deres diskusjoner om kristendommen. I 1776 mottok han dåpen og navnet Augustin. Han fortsatte å vokse i troen og ble en god hjelper for både p. Mei og p. Lou [Matteus Lou fra Sichuan [Su-Tchuen]?] på mange måter. P. Mei merket seg hans faste tro og bestemte seg for å lære ham latin, og han forklarte også Bibelen for ham. I 1779 var det en hungersnød i Sichuan, og i tillegg brøt det ut pest og mange døde. Augustin ble sendt dit for å hjelpe, og han døpte mange døende spedbarn.

På grunn av sin hengivenhet til nestekjærlig arbeid og sin gode beherskelse av troslæren ble han kalt til prest, og han ble ordinert den 10. mai 1781. Når han besøkte en kristen menighet, pleide han å forkynne i tre dager, hvor han la vekt på De ti bud, de syv kardinalsynder, botens sakrament, den hellige eukaristi og Kristi lidelse. Deretter pleide han å høre skriftemål. Senere dro p. Lou til provinsen Yunnan for å arbeide blant de innfødte der, og p. Augustin Zhao ble utnevnt som ansvarlig for den vestlige delen av Sichuan. Som en god hyrde reiste han mye for å kunne nå alle i sin flokk og ta seg skikkelig av dem.

I 1815 brøt det ut en ny forfølgelse, og han ble arrestert og måtte tåle fryktelig tortur. Han ble ført tilbake til fengselet, men da han var 69 år og allerede var syk, døde han i fengslet den 18. desember 1815. Dødsdommen som mandarinen hadde utstedt, ble stadfestet av keiseren, men da var Augustin allerede i himmelen. [En annen versjon sier at han var en av de soldatene som i 1785 eskorterte den hellige Gabriel Johannes Taurin Dufresse fra Tchen-Tou til Beijing, og han ble omvendt av hans holdning. Han ble døpt i kirken i Sichuan [Su-Tchuen] Senere ble han presteviet og arbeidet i provinsen Sichuan.]

Augustin ble saligkåret den 27. mai 1900 (dokumentet (Breve) var datert den 7. mai) av pave Leo XIII (1878-1903) som en av gruppen «Den salige Gabriel Johannes Taurin Dufresse og 12 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina. Han fikk æren av å stå som representant for dem, og gruppen kalles offisielt «den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere».

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Hans minnedag er ellers 9. juli.

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:53