Den hellige Bernhard av Roccadarce (800-t)

Minnedag: 14. oktober

Den hellige Bernhard av Roccadarce (800-t)
Skytshelgen for Roccadarce i Campania i Italia

Den hellige Bernhard (it: Bernardo) var enten engelskmann eller franskmann og foretok på 800-tallet en pilegrimsreise til Det hellige Land og Roma og deretter levde som rekluser i Arpino i Campania (Campagna). Hans relikvier ble overført og skrinlagt i Rocca d'Arce (nå Roccadarce). Hans minnedag er 14. oktober.

En annen tradisjon forteller at Bernhard tilhørte gruppen til den hellige Gerhard av Gallinaro, de fire pilegrimene Gerhard, Arduin, Bernhard og Fulk, som var på vei til Det hellige Land, men døde som martyrer i Gallinaro i Sør-Italia rundt 639 (?). Bernhard kom fra byen Silions i England, men bestemte seg for å vandre ut i verden sammen med sine brødre i Kristus og å besøke de hellige steder i Jerusalem og Det hellige Land, den hellige Maria Magdalenas hule i Marseille, den hellige apostelen Jakob i Galicia, den hellige Nikolas i Bari, Sant'Angelo på Monte Gargano i Puglia og de hellige steder i Roma. En medvirkende grunn til reisen var også at de ville slippe bort fra sitt hjemland og kongen av England, for de kunne ikke støtte tyranniet og kjetteriet som hersket der.

De fire hellige gikk til alle sine nevnte valfartsmål inntil en dag da de kom fra helligdommen for erkeengelen Mikael i Puglia, kom de til byen Atina. Her ble en av dem, Gerhard, syk og døde en 11. august. Senere ble Bernhard syk i Arpino, Fulk i Santopadre og Arduin i Ceprano, og innen kort tid var de døde på de nevnte stedene. Der har deres legemer hvilt siden, og der har de hatt en betydelig kult med en stor ærbødighet blant de troende.

Bare Bernhard ville ikke ligge i ro. Han viste seg ifølge legenden og tradisjonen i drømme til en mann og ba om at han måtte bli flyttet fra sin grav i Arpino til Rocca d'Arce (nå Roccadarce). Deretter ble hans jordiske rester gravd opp fra graven i kapellet San Giovanni i Arpino og overført til sognekirken Santa Maria Assunta i Roccadarce, hvor han fortsatt hviler, omgitt av mirakler.

Den 26. juni 1698 begynte byggearbeidene på et nytt kapell etter ordre fra biskop Giovanni Ferrari av Aquino, og da ble Bernhards legeme gjenfunnet. Biskop Ferrari viste det frem for hele folket, ordnet kapellet og feiret en messe for den hellige. Deretter plasserte han Bernhards legeme i en blykiste som var donert av hertug Antonio Boncompagni med deltakelse av erkepresten ved sognekirken i Arce, Antonio Nardone. Blykisten ble lagt i en trekiste som ble omgitt av jern da det nye alteret ble bygd. Kapellet var ferdig i august 1698 til en pris av 886 dukater. Den eksisterende biografien om Bernhard er tatt fra Inventarium Originalis Ecclesiae Parochialis Sanctae Mariae Roccae Arcis fra 1698, skrevet av erkepresten i Arce, Don Antonio Nardone.

I Rocca d'Arce har de flere feiringer av sin skytshelgen. Den 13. september feires translasjonen av Bernhards relikvier, og dette er byens hovedfest. Hans relikvier er identifisert flere ganger: i 1585 (antatt) og i 1698 og i 1901 (dokumentert). Siste gang relikviene ble identifisert var i 2001, da de ble plassert i en ny kiste med armert glass og stedt til hvile under alteret i kapellet San Bernardo.

Den 14. oktober feires Bernhards død i Arpino ved grensen til Rocca d'Arce, og det er en religiøs festival som kombineres med et marked for varer og kveg. Den 26. juni feires gjenfinningen av relikviene i 1698 med en ny religiøs fest.

av Webmaster publisert 27.12.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:53