Den salige Beatrix av Cappenberg (1100-t)

Minnedag: 17. januar

Den salige Beatrix ble født rundt år 1100 i Cappenberg (Kappenberg), familieslottet til de mektige og velstående grevene av Cappenberg i Westfalen i Tyskland. Hun var grevinne av Cappenberg og søster av de salige grevene Godfred (1097-1127) og Otto av Cappenberg (ca 1100-1171). De to brødrene hørte rundt 1122 i Köln prekener av den berømte hellige Norbert av Xanten, som i 1120 i Prémontré i Frankrike hadde grunnlagt premonstratenserordenen (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Brødrene var begeistret over Norberts budskap, og besluttet spontant å gi familieslottet nær Selm i Westfalen med alle tilhørende eiendommer til ham og forvandle det til et premonstratenserkloster, det første i Tyskland. Den 15. august 1122 viet biskopen av Münster slottet Cappenberg til kloster. Otto og Godfred gikk selv inn i ordenen. Godfreds hustru Jutta og hans søstre Gerberga (Godberga) og Beatrix ble kanonisser eller «korfruer» i et eget grunnlagt stift (kloster) han hadde bygd i Averndorp ved Wesel nær Cappenberg.

Klosteret ble ledet av den salige Hedvig av Cappenberg. Der var Beatrix nonne og førte et rikt liv fullt av bønn, kontemplasjon og bot inntil hun døde en 17. januar en gang på 1100-tallet. Hennes minnedag er dødsdagen 17. januar.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:53