Den hellige Barbara Gweon Heui (1794-1839)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

15. Den hellige Barbara Gweon Heui [Kwŏn Hŭi] ble født i 1794 i Seoul i Sør-Korea. Hun kom fra en hedensk familie, men senere ble hun katolsk sammen med sin mann. Hun var gift med den hellige Augustin Yi Gwang-heon, som ble halshogd den 24. mai 1839. Deres datter, den hellige Agathe Yi, ble kvalt i fengselet den 9. januar 1840 sammen med sin lillebror Damian. Ektemannens bror, den hellige Johannes Baptist Yi Gwang-nyeol, ble halshogd den 20. juli 1839. Dette var i sannhet en familie av martyrer.

Barbara tok en stor risiko ved å sørge for rom og losji for den hellige biskop Laurentius Imbert MEP og misjonærene. Hun tillot også folk å bruke sitt hus som et samlingssted for messe og katekismeklasser. Etter at Barbara ble arrestert i 1839, ble hun torturert en rekke ganger. Men det som forårsaket størst smerte for henne, var å se den sekstenårige datteren Agathe, som var blitt arrestert sammen med moren, lide fryktelig under tortur, sult, tørst og kulde.

Den 3. september 1839 ble Barbara halshogd i Seoul på retterstedet utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul, sammen med fem andre katolikker, de hellige Maria Pak Keun-agi, Agnes Kim Hyo-ju, Johannes Pak Hu-jae, Barbara Yi Jeong-heui og Maria Yi Yeon-heui. Barbara var 46 år gammel.

Barbara var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:54