De fire hellige polske brødre (d. 1008)

Minnedag: 9. juli

De hellige Benedikt, Andreas, Barnabas og Justus

De hellige Benedikt, Andreas, Barnabas og Justus var polske brødre. De regnes alle som munker i kamaldulenserordenen (Congregatio Monachorum Eremitarum Camaldulensium – OSBCam), selv om de døde før den hellige Romuald grunnla Camáldoli i 1009, og må derfor strengt tatt regnes som benediktinermunker. De døde i 1008 – ikke som martyrer. Deres minnedag er 9. juli.

Det finnes en langt mer berømt gruppe av «polske brødre», nemlig Polens protomartyrer, fem munker fra Italia som ble drept i 1003 og feires den 12. november. De fem regnes også som kamaldulensere.

av Webmaster publisert 29.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54