De hellige Bassa, Theogonius, Agapius og Fidelis av Edessa (d. 304)

Minnedag: 21. august

Den hellige Bassa (Bassia) var gift med en hedensk prest. Hun led martyrdøden sammen med sine tre hellige sønner Theogonius (Theognios), Agapius (Agapios) og Fidelis (Justus) i Edessa (Larissa) i Hellas i forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305). I likhet med mor til Makkabeersønnene valgte hun å bli drept til slutt for å kunne oppmuntre sine sønner i deres lidelse.

En annen variant sier at Bassa led martyrdøden på øya Halon i Hellesponten, mens de andre ble drept i Edessa i det gamle Syria. Deres kult er gammel, selv om deres acta ikke er troverdig. Deres minnedag er 21. august.

av Webmaster publisert 22.01.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:54