Den hellige Cassius av Narni (d. 558)

Minnedag: 29. juni

Den hellige Cassius (it: Cassio) levde på 500-tallet i Italia. Han var biskop av Narni i regionen Umbria nord for Roma fra 537 til sin død i 558. Den hellige pave Gregor I den store (590-604) beskriver ham i sine «Dialoger», lovpriser hans kristne dyder og betraktet ham som en eksemplarisk biskop og hyrde. Pave Gregor skriver at han cotidie Deo hostias placationis offerebat («daglig frembrakte forsoningsofferet for Gud»). Da var han så rørt at han ofte var oppløst i tårer. Hans personlige liv var preget av stor enkelhet, han hadde stor omsorg for presteskap og folk og var sjenerøs til å gi almisser til de fattige. Pave Gregor nevner ham også i en spesiell preken.

Tradisjonen forteller at Cassius fikk høre av et medlem av sitt presteskap at han ville dø i Roma på festen for de hellige Peter og Paulus. Han skrev sin egen gravskrift og ba om å få bli gravlagt i Narni ved siden av en kvinne ved navn Fausta, som man mener var hans hustru, og nær sin hellige forgjenger Juvenalis (d. ca 376).

Etter dette dro Cassius hvert år til Roma for apostelfyrstenes fest. Seks ganger vendte han tilbake til Narni, men ved den syvende anledningen gikk profetien i oppfyllelse, og han døde fredelig i Roma etter å ha feiret messen. En annen versjon sier at han dette året var hjemme i Narni og døde en 29. juni etter å ha delt ut kommunion til alle troende. Året er ukjent, noen kilder sier 558, kilden Butler’s Lives of the Saints sier 538, mens andre nøyer seg med å si at det skjedde på 500- eller 600-tallet. Han ble gravlagt i Narni.

I 878 ble Cassius’ levninger brakt til Basilica di San Frediano i Lucca sammen med de jordiske restene av biskop Juvenalis av Narni og Cassius’ hustru Fausta. De ble tatt av markgreve Adalbert av Toscana. Men to år senere ble alle relikviene etter begjæring fra Narni gitt tilbake dit. Relikviene av Cassius ble lagt i et restaurert skrin senere kjent som Sacello di San Cassio, mens Juvenalis’ relikvier sies å ha blitt gjemt. Cassius’ grav befinner seg i krypten San Giovenale i katedralen i Narni. Han skal ha forberedt den selv og ha skrevet versene som var innskrevet på den. Hans minnedag er dødsdagen 29. juni.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (VI), Benedictines, Bunson, CSO, Bautz, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. juni 1999

av Webmaster publisert 27.06.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50