Den hellige Conleth av Kildare (~450-~519)

Minnedag: 3. mai

En moderne statue av Conleth i sognekirken St Conleth i Newbridge i grevskapet KildareSkytshelgen for bispedømmet Kildare and Leighlin (med Brigida); for sognet Newbridge i grevskapet Kildare

Den hellige Conleth (Conleat, Conlaed, Conlaid, Colaede, Conlaeth, Conlaith, Conlath, Conlian, Collaid, Condlaedh, Conlaidh, Conleo, Conliad, Connlaed; irsk: Conlaodh, Conláed; lat: Conlethus, Conlaedus, Conlaidus) ble trolig født rundt 450 i Irland. Hans opprinnelige navn sies noen ganger å ha vært Roncenn, Roincenn eller Róincheann («selhode») (Roncenn nomen eius prius), og hans slektstavler knyttet ham til Dál Meisin Corb fra området rundt Glendalough i Wicklow, en gruppe som ellers hovedsakelig var knyttet til den hellige Kevin av Glendalough (Caoimhghin) (ca 480-ca 618) og hans familia. Conleth gis også tilnavnet Cráibhtheach («den fromme»). Han hadde ry for å være en svært hellig mann som hadde profetiske gaver.

Ifølge den hellige Cogitosus’ biografi om den hellige Brigida av Irland (Brighid av Kildare) (ca 452-525) var Conleth en eremitt som levde i Old Connell (nå Newbridge) ved elven Liffey i grevskapet Kildare. Han var en dyktig metallsmed og også en dyktig kopist og illuminatør. Han ble en venn og nær medarbeider av Brigida, som hentet ham til Kildare (Ceall Dara) i baroniet Offaly East i grevskapet Kildare i provinsen Leinster i det østlige Irland. Hun ga ham ikke bare i oppdrag å lage de hellige kar til Kildare og å bli åndelig veileder for hennes nonner, men også om å bli hyrde for alle folkene omkring. Dette skal ha skjedd rundt 490, og han regnes dermed som den første biskop (eller til og med erkebiskop) av Kildare, et sete som Annuario Pontificio skriver ble opprettet i 519.

Det gis ingen informasjon om hvem som vigslet ham til biskop, men det er trolig at et tilstrekkelig antall biskoper beæret denne anledningen ved sitt nærvær. Den hellige Fiace av Sletty (Fiach), den fremste biskopen i Leinster, var da i live sammen med de hellige Ibar av Meath (Iberius, Ivor, Ibhar) (d. 500) og Erth av Cornwall (Erc) (d. ca 512), og kanskje den hellige Macaille av Croghan (Maccalleus) (d. ca 489), alle venner av Brigida. Det antas også at den hellige Bron av Cassel-Irra (Bronus) (d. ca 511), som nevnes i noen av Brigidas biografier og som synes å ha avlagt henne et besøk da hun var i Connacht, kan ha kommet til Leinster ved denne anledning.

Brigidas biograf Cogitosus kaller ham «biskop og abbed for munkene i Kildare», et annet sted «erkebiskop» på grunn av den autoritet han hadde over de andre biskopene i området. Disse opplysningene i biografien kan ses på bakgrunn av Kildares krav på status som bispedømme eller til og med erkebispedømme. Det er imidlertid tvilsomt om klosteret allerede den gangen hadde to seksjoner, en for munker og en for nonner. Det at han fremstilles som både biskop og abbed, kan skyldes at han i det minste en tid var abbed for en kommunitet med munker i Old Connell, etter at han var utnevnt til biskop av Kildare. Noen forfattere hevder at en Lon (Lonius) hadde vært den første biskop av Kildare, at han ble etterfulgt av Ivor (Ibhar) og at Conlaeth (Conlius) først var den tredje biskopen. Men de fleste kilder kaller Conleth den første biskopen.

The Book of Leinster utropte Conleth til «en Irlands tre mesterhåndverkere» (cearda) – de andre to var de hellige Asicus av Elphin (Tassach) (d. 470/490) (den hellige Patrick av Irlands håndverker) og Daig Maccairill (Daigh) (d. 587) (den hellige Kieran av Saighers håndverker). Conleth var leder for Kildares skole for metallarbeid og skrivearbeid. Tradisjonen sier at han skal ha laget bispestaven til den hellige Finbarr av Termonbarry i grevskapet Roscommon, som nå er i The Royal Irish Academy. Han lagde også gullkronen som ble hengt opp over Brigidas grav. Conleth har en fremtredende rolle i kildene som omhandler Brigida.

Ifølge Cogitosus kom noen fattige til Brigida og ba om almisser, men på det tidspunkt hadde hun ikke annet å gi bort enn noen italienske messeklær som Conleth pleide å bruke under messen. Disse ga hun dem. Da biskopen kom til vanlig tid for å feire messe, sa han at han ikke kunne konsekrere Kristi legeme og blod uten disse messeklærne. Brigida ba da innstendig til Gud, og den Allmektige ønsket å gjengjelde hennes nestekjærlighet gjennom et mirakel. Som en spesiell gave fra himmelen kom det øyeblikkelig til syne nye messeklær som lignet dem som var gitt bort, og disse brukte biskopen i messen. Og alle som kjente til omstendighetene, takket Gud.

Cogitosus sier at Brigida og Conleth styrte kirken i Kildare «ved hjelp av en gjensidig lykkelig allianse». Da den irske primas, kardinalerkebiskop Tomás Ó Fiaich av Armagh (1977-90), talte til bispesynoden i Roma i oktober 1987, gjorde han oppmerksom på denne alternative formen for styring i Kirken, hvor Brigida (kvinnen) tok initiativet og hadde forrang, mens Conleth (mannen) spilte en mer underordnet, utøvende og liturgisk rolle. Mens han var i Brigidas selskap gis Conleth andre steder æren for å ha døpt den hellige Tigernach av Clones (ca 475-549).

I samlingen av helgengenealogier nevnes Conleth i en notis som knytter ham til kirken i Fancroft (Fionnchoire, Fionnchoradh) i sognet Seirkieran (Seir Kieran) i baroniet Ballybritt i grevskapet Offaly i provinsen Leinster, sammen med en rekke andre helgener: Ceallán sønn av Neas (hans mor), som derfor vanligvis ble kalt Mac Nise (Mac Nisi), sammen med en rekke andre helgener, inkludert en bror (Díocaill) og to søstre (Lasar og Colum). Her er også forbindelsene til Brigida tydelige, ettersom listen over dem som blir sagt å være underlagt Brigida, inkluderer Mac Nise av Fancroft. Fancrofts beliggenhet i sognet Seirkieran kan senere ha oppmuntret myndighetene i Kildare til å søke jurisdiksjon over sistnevnte kirke.

Ifølge tradisjonen fikk Conleth en ulykkelig slutt, da han etter over tyve år som biskop satte av gårde på en pilegrimsreise til Roma. Fordi han nå var en gammel mann (rundt sytti år gammel) fryktet Brigida for ham og var motstander av at han skulle reise. Og i skogene på et sted nær Lyons (Liamhain) i baroniet South Salt i grevskapet Kildare, nabo til baroniet Newcastle i grevskapet Dublin, slo hennes bange anelser til da biskopen ble angrepet og spist av ville hunder. En note til martyrologiet Félire Óengusso sier at Conleth ble spist av en ulv i skogene i Leinster, men dette kan være et forsøk på amatør-etymologi for å forklare hans navn, det vil si coin «til ulver» og leth «halv».

Conleths brutale død skal ha inntruffet i 519, noen kilder sier den 3. mai, andre den 4. mai. Han ble gravlagt i nærheten av der hvor han døde. Tradisjonen hevder at han ble gravlagt til venstre for alteret i den store katedralen i Kildare (som nå tilhører den anglikanske Church of Ireland), mens Brigida ble gravlagt til høyre. Tradisjonen i Newbridge sier derimot at han ble gravlagt på kirkegården i Old Connell. En alternativ versjon sier at hans jordiske rester ble skrinlagt i katedralen i Kildare i 799 (Ulster-annalene), ifølge Cogitosus ble de plassert i et skrin av gull og sølv i år 800, en av de første slike skrinleggelser som er notert i annalene. Men i 835 ble relikviene flyttet (tilbake) til Connell for å berge dem unna de danske vikingenes invasjoner. Vikingene plyndret Kildare i 836 og tok med seg de verdifulle skrinene til Brigida og Conleth.

Conleth ble helligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 19. juni 1902 (gruppen «Albert, Asicus og Carthagus, biskoper, og deres 22 irske ledsagere») av pave Leo XIII (1878-1903). Hans minnedag er 3. mai i Kildare, mens i resten av Irland feires han den 10. mai sammen med den hellige Catald av Taranto (d. ca 685). Noen nevner den alternative dødsdagen 4. mai. Han synes også å ha blitt minnet i Connla den 10. mai, oktavdagen for hans hovedfest.

Conleth er skytshelgen for bispedømmet Kildare and Leighlin etter at han sammen med Brigida var skytshelgen for bispedømmet Kildare, mens den hellige Laserian av Leighlin (Laisrén, Lazerian, Molaise) (d. 639) var skytshelgen for Leighlin. Conleth er også skytshelgen for det katolske sognet St Conleth’s i grevskapet Kildare, som inkluderer Newbridge (Droichead Nua) og de omliggende områdene. Old Connell, stedet for Conleths originale celle, som nå er en kirkegård, ligger i dette sognet.

En hage viet til Conleth og konstruert av Martin O’Neill, Crookedwood, ligger ved siden av sognekirken i Newbridge. Den inneholder en bronsestatue av Annette McCormack som viser Conleth med et barn på skuldrene som holder opp et St Brigid’s cross. Hvert år på søndagen etter Conleths minnedag finner det sted en valfart fra sognekirken til Old Connell, rundt tre kilometer utenfor byen.

Kilder: Attwater/Cumming, Farmer, Butler (V), Benedictines, Bunson, Index99, Ó Riain, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, santiebeati.it, en.wikipedia.org, celt-saints, kildare.ie, catholicireland.net, brigid-undertheoak.blogspot.com - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 2004

av Webmaster publisert 06.04.2004, sist endret 20.01.2016 - 17:06