Den hellige Crescens av Galatia ( -~100/~250)

Minnedag: 27. juni

De hellige Silvanus, Crescens og Silas

Den hellige Crescens (Kreskens) var en disippel av den hellige Paulus og hans ledsager under hans andre fangenskap i Roma. Han nevnes i det andre brevet til Timotheos: «Crescens er reist til Galatia» (2.Tim 4,10). Galatia kunne i nytestamentlig bety enten Galatia i Lilleasia eller Gallia. Mer er det ikke å finne om ham i Bibelen, men en legende forteller at Paulus vigslet ham til biskop for de kristne i Galatia i Lilleasia. Videre fortelles det at han fulgte Paulus til Spania, men ble igjen i Gallia og hadde et utstrakt apostolat der.

Crescens grunnla kirken i Vienne i Frankrike og var stedets første biskop, og han grunnla bispedømmet Mainz i dagens Tyskland. Martyrologium Romanum legger til at han deretter vendte tilbake til Østen og led martyrdøden rundt år 100 under keiser Trajan (98-117). Den hellige Zacharias skal ha fulgt Crescens fra Lilleasia til Gallia i det første århundret. Før Crescens dro videre, konsekrerte han Zacharias til sin etterfølger. Hans martyrium i Galatia under Trajan, som minnes i Martyrologium Romanum, mangler bekreftelse fra eldre martyrologier.

Man mener nå at den Crescens som var den første biskop av Vienne på 200-tallet og den Crescens som arbeidet i Mainz, ikke var disipler av Paulus, selv om de er historiske personer. Den overnevnte legende skyldes altså langt på vei en sammenblanding av tre forskjellige hellige.

Crescens minnedag er 27. juni med en sekundær minnedag den 29. desember, som begge sto i Martyrologium Romanum. Grekerne minnes ham den 30. juli. Han står som nr. 24 på biskop Dorotheus av Tyrus liste over «Jesu Sytti disipler» i henhold til Den ortodokse kirkes tradisjon.

Navnene Crementius, Crescens, Crescentia, Crescentiana, Crescentianus, Crescentinus, Crescentio, Crescentius, Crescius, Cresconius og Crescus kommer alle fra det latinske crescere og betyr «den voksende, tiltakende».

Kilder: Benedictines, Bunson, Kaas, KIR, CE, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, zeno.org, orthodoxengland.btinternet.co.uk, genealogie.free.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 2. januar 2000

av Webmaster publisert 11.08.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50