Den hellige Damian Nam Myeong-hyeok (1802-1839)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

22. Den hellige Damian Nam Myeong-hyeok [Myŏng-hyŏk] ble født i 1802 i Munan i Seoul i Sør-Korea. Han kom fra en fornem familie og levde et utsvevende liv i dårlig selskap da han var ung. Da han var rundt tretti år gammel, lærte han om den katolske religion og begynte å praktisere den. Da den kinesiske presten p. Pacificus Yu Pang-je kom til Korea i januar 1834, ble Damian døpt av ham. Han var gift med den hellige Maria Yi Yeon-heui, som ble halshogd den 3. september 1839, og de hadde barn.

Damian ble kateket og underviste folk i sitt hus. Han tok seg av naboer og syke mennesker og prøvde å døpe hedenske barn som sto i fare for å dø. Folk respekterte ham. En dag spurte noen hva han ønsket å bli kalt i det evige liv. Han svarte: «Jeg ønsker å bli kalt Damian Nam martyr og medlem av Selskapet for det hellige skapular».

nullForfølgelsesstormen brøt ut på søndag etter påske, den 7. april 1839. Den kvelden omringet politiet plutselig et herberge overfor det huset hvor misjonærene normalt bodde. Mange katolikker som hadde bodd på herberget, ble tatt i varetekt. Blant dem var en kvinne som var gift med en katekumen og dermed visste om mange av katolikkene. Da denne mannen hørte om hustruens arrestasjon, skyndte han seg til politistasjonen og krevde at hun ble løslatt. Hustruen nektet imidlertid å fornekte sin tro, og den rasende mannen avslørte alt han visste om Kirken, inkludert navnene på 53 katolikker. Med denne informasjonen arrangerte politiet to raid dagen etter, den 8. april. Et var til huset til den hellige kateketen Augustin Yi Gwang-heon, og det andre var til Damians hus.

De ble straks arrestert sammen med sine familier. Den hellige biskop Laurentius Imberts messeklær, mitra og breviar, som Damian hadde hatt ansvaret for, falt i forfølgernes hender. Damian ble hardere forhørt enn vanlig på grunn av biskopens eiendeler. Damian fortalte politisjefen at de religiøse gjenstandene tilhørte den salige kinesiske presten p. Jakob Zhou Wen-mo, som hadde lidd martyrdøden i 1801, og ikke den franske misjonsbiskopen. Politisjefen visste at Damian løy, men han lot som om han trodde på det som Damian fortalte ham, fordi han innerst inne var redd for mengden av mulige vanskeligheter som kunne oppstå hvis han arresterte utledningen.

Ettersom Damian nektet å fornekte sin religion og avsløre navnene på andre katolikker, ble han kraftig torturert. Hans ben ble brukket, og han ble slått så grundig at han var bevisstløs i fire dager. Men takket være Gud fikk han bevisstheten tilbake. I fengselet befant han seg i selskap med flere andre katolikker. De var de hellige Agathe Kim A-gi, Barbara Han A-gi og Magdalena Kim Eob-i, Peter Gweon Deug-in, anklaget for å fremstille og selge krusifikser og hellige bilder, Anna Pak A-gi, som forble i fengsel til tross for apostasien til hennes bann og barn, samt Peter Yi Ho-yong og Peters søster Agathe Yi So-sa.

Etter alle undersøkelser og rettssaker ble det den 11. mai 1839 avsagt dødsdommer mot Damian Nam Myeong-hyeok, Peter Gweon Deug-in og Anna Pak A-gi. Dagen etter ble også Augustin Yi Gwang-heon og Lucia Pak Heui-sun dømt til døden. Det trengtes enda tre dager med diskusjoner før Magdalena Kim Eob-i, Barbara Han A-gi og Agathe Kim A-gi fikk sin dom for å tro på katolisismen og for å nekte å gi opp den troen. Etter at Damian var dømt til døden, skrev han et brev til sin hustru hvor han ba henne følge ham og bli en martyr, og han ønsket at de ville ses i himmelen.

De første henrettelsene i 1839 fant sted fredag den 24. mai utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul. Ni personer led martyrdøden, tre menn: Damian Nam Myeong-hyeok, Augustin Yi Gwang-heon og Peter Gweon Deug-in, og seks kvinner: Agathe Kim A-gi, Magdalena Kim Eob-i, Barbara Han A-gi, Anna Pak A-gi, Agathe Yi So-sa og Lucia Pak Heui-sun.

Oksekjerrer hvor det var reist kors høyere enn et menneske, ble ført til fengselet. Vaktene brakte ut fangene og bandt dem til korsene etter armer og hår. En fotstøtte ble satt under deres føtter før det ble gitt signal om å kjøre. Da de kom til den bratte høyden hvor Den lille vestporten (Seosomun) ligger, trakk vaktene plutselig bort fotstøttene og driverne fikk oksene til å løpe nedover den steinete veien. Kjerrene kastet på seg og forårsaket store smerter for fangene, som hang på korsene etter armer og hår. Retterstedet var ved foten av høyden. Vaktene tok fangene ned fra korsene og rev av deres klær. Bødlene bandt deres hår til trebjelken og fortsatte med å hogge hodene av alle ni. Det skjedde klokken tre om ettermiddagen. Damian holdt ikke opp med å be før hodet var hogd av, fortalte et vitne. Han var 38 år gammel. I samsvar med loven ble likene liggende på retterstedet i tre dager.

I rettsprotokollen fra den tiden står det skrevet: «Den 12. april ble Augustin Yi Gwang-heon, Peter Gweon Deug-in og andre, ingen av dem kriminelle, henrettet for å følge den falske religion». Den hellige biskop Laurentius Imbert MEP forteller at katolikkene under vanskeligheter berget likene ved daggry den 27. april og gravla dem på et sted biskopen hadde gjort klar.

Damian var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, Heiligenlexikon, cbck.or.kr, pl.wikipedia.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:50