Den hellige Domninus av Vienne (d. 536)

Minnedag: 2. november

Den hellige Domninus (fr: Domnin) var på 500-tallet biskop av Vienne i Gallia Lugdunense, nå i Dauphiné i Sørøst-Frankrike, etter den hellige Julian (ca 520-ca 530). Han var bemerkelsesverdig ikke bare for sin lærdom, men også for sin hellighet. Han arbeidet for frigjøring av fanger. Han var biskop fra 533 til sin død i 536. Etter sitt korte episkopat ble han høyt æret, og en kirke ble bygd over hans grav. Han ble etterfulgt som biskop av den hellige Pantagathus (fr: Pantagathe).

I likhet med alle de 45 første biskopene av Vienne til og med den hellige Wilicarius (d. 765) regnes han som helgen. Hans minnedag i Martyrologium Romanum er 2. november.

Kilder: santiebeati.it, fr.wikipedia.org, orthodoxengland.btinternet.co.uk, genealogie.free.fr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 9. juli 2006

av Webmaster publisert 09.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:50