De utallige Zaragoza-martyrene (d. ~304)

Minnedag: 3. november

De hellige Caius og Crescentius og deres ledsagere

Et meget stort antall martyrer (Martyrologium Romanum bruker uttrykket innumerabilis multitudo) ble drept i Zaragoza i Spania rundt 304 under keiser Diokletians (284-305) kristenforfølgelser av keiserens brutale prefekt Dacian, som hadde blitt sendt til Spania for å iverksette keiserens dekreter og som residerte i Zaragoza. Han publiserte et edikt som forviste alle kristne fra byen, og da de reiste, ga han soldatene ordre om å overfalle og massakrere dem.

Atten av dem (De atten Zaragoza-martyrene eller den hellige Optatus og hans ledsagere) nevnes av Prudentius og hadde en egen notis i den førkonsiliære utgaven av Martyrologium Romanum under 16. april. Det finnes fortsatt en sterk folkelig kult i Zaragoza. Optatus og hans ledsagere ble spesielt æret i kirken som var viet til den hellige Engratia av Zaragoza. I anledning av synoden i Zaragoza i 592 ble kirken konsekrert på nytt og det ble skrevet en spesiell messe som ble kjent som «Messen for St. Engratia eller for De atten martyrer». Re-konsekreringen skjedde den 3. november, og kilden Butler's Lives of the Saints skriver at De atten martyrene noen ganger er feiret på denne datoen.

«De utallige Zaragoza-martyrene» (Caius og Crescentius og deres ledsagere) ble minnet i Martyrologium Romanum den 3. november. Mye tyder på at «de utallige» martyrene og «de atten» er samme gruppe.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, santiebeati.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 12. februar 2001

av Webmaster publisert 08.04.2008, sist endret 28.11.2015 - 02:51