Den salige Eberhard av Einsiedeln (~890-958)

Minnedag: 14. august

Den salige Eberhard (Eberhardus) ble født rundt 890 og tilhørte hertugfamilien i Schwaben i Tyskland. Han ble prest i Strasbourg og dekanus ved kapitlet i katedralen der (domprost), men i 934 trakk han seg fra sitt embete og dro til den hellige Meinrads (d. 861) grav i Einsiedeln i Sveits, hvor det siden 906 hadde bestått et fromt brorskap. Der sluttet han seg til sin venn, den salige Benno, som hadde vært biskop av Metz. Benno hadde allerede noen disipler Blant hans disipler var den berømte Thietland, bror til den alemanniske hertug Burkhard, og Gregor, som også ble hans etterfølger som abbed.

Eberhard brukte hele sin formue på å bygge det første klosteret og kirken over Meinrads grav. Dermed ble eneboerkolonien erstattet av et benediktinerkloster (Ordo Sancti Benedicti – OSB). På hans bønn kjøpte hans fetter Hermann, hertug av Alemannia, et stort stykke land og ga det til klosteret. Etter Bennos død ble Eberhard anerkjent som den første abbeden av klosteret Vår Frue av Eremittene, som senere fikk navnet Einsiedeln (lat. Territorialis Abbatia Einsiedlensis). Maria-Einsiedeln (lat: Deiparae Virginis Eremus, Eremitarum coenobium in Helvetiis; fr: Notre-Dame-des-Ermites) er det viktigste Mariavalfartsstedet i Sveits.

I 942 var det en stor hungersnød i Alsace, Burgund og Sør-Tyskland. Eberhard og hans munker sørget for en stor leveranse av korn for å lindre folkets lidelser. Keiser Otto I den store (936-73) stadfestet klosteret den 27. oktober 947, tillot frie abbedvalg og stilte klosteret direkte under Riket. De hellige Konrad av Konstanz og Ulrik av Augsburg (ca 890-973) vigslet trolig klosterkirken i Einsiedeln med eremittenes kapell inkorporert i 948, ti år før Eberhards død. Ulrik av Augsburg var Eberhards betrodde venn, og han forutsa vennens død på profetisk vis.

Eberhard døde den 14. august 958 i Einsiedeln. Han ble gravlagt ved siden av Benno i Mariakapellet. I 961 forandret keiser Otto I klosterets navn fra Meinradszelle til «Eberhardzelle». Eberhards relikvier ble skrinlagt i 1465, men i 1522 ble de gravlagt sammen med andre knokler av protestanter. Etter at de senere ble gjenfunnet, hviler de nå sammen med Bennos i sakristiet i klosterkirken i Einsiedeln, kanskje den mest overdådige barokkirken i Vest-Europa. Benediktinerklosteret Einsiedeln er i dag den viktigste Mariahelligdommen i Sveits. Hans minnedag er dødsdagen 14. august. Noen nevner 22. august som dødsdato og minnedag.

Kilder: Attwater/Cumming, Butler (VIII), Benedictines, Delaney, Schauber/Schindler, Melchers, KIR, Infocatho, Bautz, Heiligenlexikon, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. september 1998

av Webmaster publisert 21.09.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:51