Den hellige Euplus av Catania (d. 304)

Minnedag: 12. august

nullMedskytshelgen for Catania (med den hellige Agathe); medskytshelgen for Francavilla di Sicilia, skytshelgen for Trevico

Den hellige Euplus (Euplius, Euple; it: Euplo, Euplio; gr: Euplos; Ευπλος) var en diakon i Catania på Sicilia. I forfølgelsene under keiser Diokletian (284-305; d. 311) skulle de hellige bøker leveres inn til myndighetene, og det var forbudt å inneha dem. Men Euplus ble tatt mens han leste evangeliene til noen fattige personer. Derfor ble han brakt for den lokale guvernøren, Calvisian. Åpenbart hadde han allerede bestemt seg for å dø for sin tro, for ennå mens han var utenfor guvernørens palass og før han ble brakt for Calvisian, ropte han ut at han var kristen og rede til å dø martyrdøden.

Guvernøren beordret at han skulle bringes innenfor. Euplus bar en kopi av de fire evangeliene i hånden. Noen bemerket at ifølge keiserens edikt var det nå ulovlig å inneha slike bøker, så Calvisian forhørte ham. Euplus svarte på alle spørsmålene med en slags hellig uforskammethet, og dialogen som gjengis i «Euplus’ acta» (og muligens selve hans person) er klart oppkonstruert, laget for både å underholde og undervise, for hans innledende dristighet gjør enhver svevende intensjon i hans vittige, men nesevise svar meningsløs.

Da Calvisian spurte om boken tilhørte ham, svarte Euplus: «Som du ser». Da guvernøren ville vite hvem som hadde lært ham alt han sa, var svaret: «Jeg har lært alt av Vår Herre Jesus Kristus, Guds Sønn». Euplus ble fengslet, og tre måneder senere ble han forhørt igjen. Calvisian spurte om han fortsatt hadde de forbudte skriftene, og Euplus svarte: «Det har jeg». Guvernøren forlangte å få vite hvor de var, og Euplus svarte: «Inne». Calvisian fortsatte: «Hvis du fortsatt har dem, bring dem hit», og Euplus forklarte igjen: «Inne» mens han pekte på hjertet for å vise at det var slik han kjente dem og fortsatt eide dem.

nullDen irriterte Calvisian antok at Euplus med dette tilsto at han brøt lovene, så han ga ordre til at diakonen skulle tortureres på en pinebenk til han gikk med på å ofre til gudene. Den grusomme torturen plaget Euplus tydelig, selv om han fortsatt ropte ut bønner til Jesus. Calvisian håpet derfor at han kunne klare å knekke Euplus’ vilje, så han ga ham ordre om å ofre til de romerske gudene Apollo, Mars og Aesculapius. Men Euplus bare gjentok sin faste tro på den hellige Treenighet: «Jeg tilber bare Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Det finnes ingen annen Gud».

Mennene som torturerte Euplus, fortsatte da sitt arbeid. Han fortsatte å be, selv om smertene kvalte ordene hans og tilskuerne til slutt bare kunne se leppene hans bevege seg. Calvisian ga ham en sjanse til, under trussel om dødsstraff, men Euplus nektet å avsverge sin tro. Guvernøren avsa da sin dom: Euplus skulle halshogges. Bødlene tok evangelieboken og hengte den rundt halsen på ham, og en herold ropte ut: «Euplus, kristen, fiende av guder og keisere!» Men dette bare økte den helliges glede mens han ble fraktet bort. Da de ankom retterstedet, knelte han ned og ba lenge. Deretter strakte han frem hodet og ble halshogd. Martyriet skjedde i Trevico. Etter martyriet ble hans levninger brakt bort av en gruppe kristne, og de hviler nå i katedralen i Trevico.

nullOpplysningene om Euplus kommer fra et eldgammelt dokument, «den hellige Euplus’ lidelseshistorie» (passio), som forteller om diakonens siste timer. Ifølge denne passio ble Euplus halshogd «i Diokletians niende konsulat og Maximians åttende, Pridie Idus august, Catania», som er 12. august 304. Senere fraktet noen kristne hans legeme bort, og etter å ha balsamert ham, ble han gravlagt. Hans acta er autentiske og er skrevet av en dyktig historieforteller, men det vidd som er åpenbart i de greske og latinske versjonene, forsvinner litt i de foreliggende engelske og tyske oversettelsene.

Euplus’ minnedag i Martyrologium Romanum er 12. august, men 11. august nevnes også i Østkirken. Euplus tilhører en gruppe som kalles de fire Hellige diakoner. De andre tre er de hellige Stefan, Laurentius av Roma og Romanus av Caesarea. Han er medskytshelgen for og beskytter av Francavilla di Sicilia i provinsen Messina, beskytter av Trevico i provinsen Avellino i regionen Campania og medskytshelgen for Catania på Sicilia. Populariteten til den hellige Agathe i Catania har stilt kulten for Euplus litt i skyggen. Ruiner av den gamle kirken Sant’Euplio ligger nær Piazza Stesicoro i Catania.

Kilder: Attwater/Cumming, Bentley, Butler (VIII), Benedictines, Bunson, Gorys, Dammer/Adam, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, heiligen-3s.nl, oca.org, irpinianews.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 11. oktober 2001

av Webmaster publisert 11.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:51