Den salige Eckhart av Scheda (d. ~1170)

Minnedag: 1. juli

Den salige Eckhart (Eckart, Eckehard, Hechard, Heccehardus, Hechardus, Eckardus, Eachardus, Aichardus) ble født på begynnelsen av 1100-tallet i Tyskland. Han var yngste sønn av det adelige paret Voland (Volandus) og Wiltrud av Ardei (Ardey, Ardeye) og virket som prest. Han sluttet seg muligens til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Cappenberg nær Selm i Westfalen, et av slottene som de salige brødrene Godfred og Otto av Cappenberg hadde gitt til Norbert i 1122 for å gjøres om til kloster. Det er en viss tvil om han virkelig tilhørte premonstratenserne, ettersom hans navn ikke forekommer hos ordenens forfattere.

Eckhart tilhørte den gruppen av menn som ble sendt fra Cappenberg til Scheda (Scheida) ved Fröndenberg an der Ruhr og Unna i Westfalen for å bemanne et nytt premonstratenserkloster der. Klosteret var grunnlagt i 1131 (mellom 1127 og 1139) av Wiltrud av Ardeye og hennes sønn Rothard (Rathard) og underlagt abbediet Cappenberg. Wiltrud, som var enke, ga sitt slott til dette formålet. Eckhart hadde hatt stor innflytelse over denne grunnleggelsen.

Klosteret ble et prosti eller priorat, det vil si at det ble ledet av en prost eller prior, ikke en abbed som et abbedi, og det var et dobbeltkloster, som hadde både kanniker og kanonisser, men de levde strengt adskilt og var sammen bare i klosterkirken. Kvinneklosteret besto til 1175, og der trådde Wiltrud selv inn. Kannikene kom fra kloster Cappenberg. Det er høyst sannsynlig at den første prior eller prost (ty: Propst) Hermann av Scheda som nevnes i 1170, er identisk med den salige Hermann (den tidligere) Jøden (ca 1107-ca 1200).

Eckharts liv hadde høy forbildekarakter. Han var svært from og hadde en stor kjærlighet til alle mennesker. Han døde rundt 1170, og selv om han i klosterets dødebok er innskrevet som prest og kannik, antar man at han snarere tilhørte fratres ad succrrendum. I Scheda ble han alltid regnet som salig, og den 23. juni 1628 ble hans jordiske rester høytidelige flyttet fra den sarkofagen hvor de hvilte, og skrinlagt av Johann Gelen, dekanus for domkapitlet i Köln. Også i Margareta-kapellet i Köln befinner det seg relikvier av Eckhart. Hans minnedag er 1. juli, men 23. juni regnes også som en minnedag. Se Acta Sanctorum, juli I, s 272-77; juni IV, s 456.

Kilder: Bautz, Heiligenlexikon, canonline.org, zeno.org, lafroe.de - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. mars 2009

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:51