Den salige Elisabeth av Füssenich (d. ~1200)

Minnedag: 23. september

Den salige Elisabeth ble født en gang på 1100-tallet i Tyskland. Hun sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Hun ble kanonisse i deres kloster Füssenich ved Zülpich i den nåværende delstaten Nordrhein-Westfalen i det vestlige Tyskland.

Elisabeth var en mystisk benådet ordenskvinne som hadde en rekke åpenbaringer. Under en messe som ble feiret av den hellige Hermann Josef av Steinfeld (ca 1150-1241), så hun på den ene siden Jesus Kristus, ypperstepresten, og på den andre siden den salige Jomfru Maria. Elisabeth var høyt skattet i Guds øyne. En dag da Hermann Josef var svært syk, klarte hun å oppnå at hans liv ble forlenget med ni år ved at hun tilbød at hennes kunne forkortes.

Elisabeth døde en 20. januar rundt år 1220. Hun æres som salig av premonstratenserne med minnedag 23. september. Dødsdagen 20. januar nevnes også.

Kilder: canonline.org, Bautz, Heiligenlexikon, heiligen-3s.nl - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 21. mars 2009

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:51