Den hellige Euthymius av Perugia (d. 303)

Minnedag: 29. august

Den hellige Euthymius (it: Eutimio) ble født i Roma en gang på 200-tallet. Den 23. februar 303 kom keiser Diokletians edikt som satte i gang de største kristenforfølgelsene i historien. Euthymius flyktet da til Perugia sammen med sin hustru og sin sønn, den hellige Crescentius. Der mottok familien dåpen av presten Pimerius, som senere led martyrdøden under keiser Julian den Frafalne (Apostata) (361-63). Andre kilder kaller presten Epigmenius.

Euthymius døde fredfullt i Perugia allerede samme år, og han blir æret der. Hans passio (lidelseshistorie) er ikke troverdig. Vi vet ikke hvorfor han æres som helgen, siden han ikke led martyrdøden. Når, hvordan og hvor hans hustru døde, er ukjent.

Hans sønn Crescentius er mer berømt, for etter å ha gravlagt sin far i nærheten av martyrenes graver, vendte han tilbake til Roma og led martyrdøden der, bare elleve år gammel. Han ble gravlagt ved Via Salaria. I 1058 kom en del av hans relikvier til Siena, hvor kulten for den unge martyren fikk stor popularitet i århundrene som fulgte.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, santiebeati.it, zeno.org - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 27. november 1999

av Webmaster publisert 16.06.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:51