Den hellige Filip av Gortyna ( -~180)

Minnedag: 11. april

Den hellige Filip var en av de første biskoper av Gortyna på Kreta. Han forfattet et verk mot de markionske gnostikere, men det er dessverre gått tapt for ettertiden.

av Webmaster publisert 12.03.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:51