Den hellige Filip av Agira og to ledsagere (~396-~453)

Minnedag: 12. mai

Ikon av Filip av Agira fra klosteret i Bivongi i provinsen Reggio CalabriaSkytshelgen for Agira og Calatabiano og Aci San Filippo på Sicilia og Ħaż-Żebbuġ på Malta, for United States Army Special Forces; med de hellige Eusebius og Filip

Den hellige Filip (Philip; it: Filippo; lat: Philippus) skal ha blitt født rundt 396 i den romerske provinsen Trakia, den sørøstlige delen av Balkan-halvøya, som tilsvarer omtrent det nåværende Bulgaria. Det skjedde under den østromerske keiseren Arcadius (Arkadios) (395-408), og rundt 405 oppgis også som fødeår. En biografi som kom den ærverdige kardinal Baronius i hende, begynner slik: In diebus Arcadii imperatoris («I keiser Arcadius’ dager»), og keiser Arcadius [Arkadios] regjerte fra 395 til 408. Ingenting sikkert er kjent om Filip, og hans historie vrimler av motsigelser og lite troverdige påstander. For eksempel hevdes det i den hellige Athanasius av Alexandrias skrifter at Filip virket i det første århundret og ble født i år 40 i Kappadokia i dagens Tyrkia og døde den 12. mai 103.

Ifølge hans upålitelige greske «vita» (Jf. C. Pasini, Vita di San Filippo d’Agira) skal hans far ha vært syrisk og hans mor romersk. Hans fødsel skjedde samme dag som familien ble rammet av en fryktelig ulykke, da hans tre eldre brødre druknet mens de var ute og fisket i elven Sagarino. Filip ble derfor født som ved et mirakel gitt til hans foreldre, og som takk viet de ham til Gud.

Filip hadde boklige evner og studerte de teologiske skrifter på syrisk. Som 21-åring ble han diakonviet. Utvilsomt inspirert av sin mors historier om sin hjemby dro han til Roma, hvor han bestemte seg for også å lære latin. Munken Eusebius (gr: Eusebios, Εὐσέβιος) ble hans tolk i Roma. Han møtte paven, som straks så hans ekstraordinære talent for forkynnelse og hans sterke tro på Kristus. Paven presteviet ham og sendte ham til Sicilia for å forkynne evangeliet for en ennå overtroisk befolkning i det sentrale og vestlige Sicilia.

nullDer var landbefolkningen og de lavere sosiale lag fortsatt hedenske, og dessuten var innbyggerne terrorisert av utbruddene fra vulkanen Etna og andre naturfenomener som jordskjelv, svovelkilder, naturgass og scirocco-vind. De fortsatte å se vulkanen som en manifestasjon av en demon, og de drev også med forfedredyrkelse og dyrket jord- og måneguddommer.

Alltid i selskap med den trofaste munken Eusebius dro Filip til Sicilia og bosatte seg i Agira, som er en av Sicilias eldste byer i provinsen Enna på Sicilia, femten kilometer sørøst for Nicosia på en 650 meter høy klippe. Andre navn den har hatt gjennom tidene, er Aggira, Agirone, Agirya, Argira; lat: Agyrium, Agirium, Argirium, Argirion; gr: Agyrion, Ἀγύριον. Frem til 1861 het byen San Filippo d’Argiriò etter sin skytshelgen, frem til 1939 het den San Filippo d’Agira, nå bare Agira.

Antallet mirakelhistorier om ham stadfester hans storartede virksomhet i dette området, noe som ga ham ærestittelen «Sicilianernes apostel». Legenden utbroderte dette til at han var den første kristne misjonæren som forkynte på Sicilia (noe som kan stemme med legenden om at han levde i det første århundret). Han hadde to ledsagere, munken Eusebius og den hellige diakonen Filip. Hans biografi er skrevet av munken Eusebius, som sier han fulgte Filip fra Trakia til Roma og deretter til Sicilia. Til Palermo sendte han sin navnebror Filip diakonen, som allerede på veien dit helbredet en demonbesatt mann med presten Filips belte, og i Palermo fortsatte han disse miraklene.

nullFilip utførte sin prestetjeneste med apostolisk nidkjærhet blant den sicilianske befolkningen. Han ble berømt for de mange miraklene han utførte, spesielt med å befri besatte fra sine demoner. Den bysantinske hagiografien minnes ham som Pneumatodioktis, på italiensk Cacciaspiriti («åndejager»). Filips greske biografi sier at han grunnla utallige kirker, viet til Peter eller til Peter og Paulus.

Filip døde en 12. mai mellom 453 og 457 (ca 468 nevnes også) – han skal ha vært rundt 63 år gammel. Over hans grav ble det bygd en kirke og senere et kloster. En identifikasjon av hans relikvier ble foretatt den 21. juli 1625.

Ikon av Filip av Agira fra kirken Sant’Antonio i San Filippo del MelaHans minnedag er dødsdagen 12. mai, som feires med store prosesjoner. Da feires han sammen med Eugenius og Filip diakonen. Dette er den tradisjonelle datoen i den italiensk-greske kalenderen, og den ble stadfestet i 1578 av pave Gregor XIII (1572-85). Han æres spesielt i Agira, men dessuten er han skytshelgen for byen Zebbug (Ħaż-Żebbuġ) på Malta.

Filip er naturlig nok skytshelgen for byen Agira på Sicilia, men også for byen Calatabiano i provinsen Catania og bydelen Aci San Filippo i kommunen Aci Catena i provinsen Catania på Sicilia og for byen Ħaż-Żebbuġ på Malta. Filip er en av skytshelgenene for United States Army Special Forces.

Filip av Agira er en av de mest populære blant middelalderens helgener i Sør-Italia, og han er også kjent og æret i Makedonia på 800-tallet, i Palestina på 1000-tallet og tidlig på 1300-tallet i Zebbug på øya Malta. Han kalles Filip av Agira for å skjelne ham fra andre hellige ved navn Filip, men han kalles også Filip av Konstantinopel, Filip av Trakia, Filip den store for å skjelne ham fra diakonen Filip i Palermo, kalt Filip den yngre, Filippo il Siriaco («Filip syreren») og San Filippo ‘u niuru’.

Kilder: Benedictines, Bunson, KIR, CSO, Patron Saints SQPN, Infocatho, santiebeati.it, en.wikipedia.org, zeno.org, comune.sanfilippodelmela.me.it - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 13. desember 2007

av Webmaster publisert 13.12.2007, sist endret 28.11.2015 - 02:55