Apostelen Filip (~0-81 (54? 90?))

Minnedag: 3. mai

Skytshelgen for Dieppe, valkere*, garvere, konditorer, posteimakere, kremmere og hattemakere, Uruguay (med St. Jakob den yngre), Luxembourg, Speyer, Sorrent, Brabant, Philippeville

Den hellige Filip var fisker fra Betsaida i Galilea, og trolig en disippel av Johannes Døperen. Han ble kalt til apostel av Jesus selv, Johannesevangeliet forteller at det skjedde dagen etter at Peter og Andreas var kalt. Etter at han var kalt til apostel, brakte han Natanael (St. Bartolomeus) til Kristus (Joh 1,43-49). Han og hans venn Andreas var de eneste av apostlene som hadde greske navn. Begge nevnes i Bibelen i forbindelse med at Jesus metter 5000 (Joh 6,1-13). Da noen grekere ønsket å se Jesus, var det Filip de henvendte seg til (Joh 12,20-22); og det var hans bønn ved den siste Nattverd «Herre, vis oss Faderen» som fikk Jesus til å erklære: «Den som har sett meg, har sett Faderen (...) Jeg er i Faderen og Faderen er i meg» (Joh 14,8-9). Filip hadde den gaven det er å kunne stille de spørsmålene som er på alles lepper, selv om det fikk ham til å virke dum eller tvilende.

Som de andre apostlene var Filip i salen i Jerusalem og ventet på Åndens komme pinsedag (Apg 1,12-14), men deretter er tradisjonen vag. Han blir noen ganger regnet som identisk med en diakon ved navn Filip, som levde og døde i Hierapolis og hadde flere jomfruelige døtre med profetisk begavelse (Apgj kap 8 og 21,8). Nyere forskning mener at dette er en forveksling, men den har skapt en del tradisjoner om Filips døtres betydning i den tidlige kirken.

Etter tradisjonen skal Filip ha misjonert i For-Asia (Sørvest-Asia) og Skythia, det nåværende Sør-Russland. Det er mulig og til og med trolig at han deretter forkynte evangeliet i Frygia og døde mellom år 54 og 90, som martyr eller ikke, i Hierapolis, som hevdet å ha hans og hans døtres grav. Etter legenden ble han korsfestet i år 81 under keiser Domitian.

Filips relikvier kom senere til Konstantinopel og Roma, og andre relikvier befinner seg i Troyes, Köln, Praha, Andechs, Paris, Toulouse og andre steder. St. Filip blir fremstilt med latinsk eller Antoniuskors (T-formet) som tegn på hans martyrium, eller med brød, som henviser til hans deltakelse i brødunderet. Når han avbildes med et langt kors, kan det henvise til våpenet han i følge Legenda Aurea drev bort en drage fra Mars' tempel med. Filip avbildes gjerne som svært ung.

*Valking: Stamping, filting, pressing og banking av ullvevnader i våt tilstand for å få fibrene filtret inn i hverandre.

av Webmaster publisert 03.03.1998, sist endret 03.05.2021 - 16:42