Den salige Filip av Troussey (d. 1590)

Minnedag: 25. mai

Den salige Filip av Troussey (Philip; fr: Philippe) ble født på begynnelsen av 1500-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Notre-Dame et Saint-Nicolas i Blanchelande i Neufmesnil i departementet Manche i regionen Basse-Normandie i Nord-Frankrike.

Han var først prior i klosteret før han i 1575 ble valgt til abbed, et embete han hadde i fjorten år til 1589. Han var en våken hyrde som fullstedig viet seg til Guds ære, bevaringen av sine medbrødre i den sanne tro og klosterets vel. Filip ble også utnevnt til hjelpebiskop i Coutance og titularbiskop av Porphyreon. Religionskrigene raste fryktelig i dette området, og i 1587 trengte protestantene inn i klosteret og ødela bygningene.

Tre år senere, den 25. mai 1590, ble klosteret overfalt av bander fra «Ligaen», som egentlig skulle beskytte den katolske tro. Filip betalte for sitt mot med sitt liv da han ville forsvare det som var betrodd ham. Han døde den 25. mai 1590 av et dødelig slag i hodet. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 25. mai.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55