Den hellige Filomena av Mugnano

Minnedag: 10. august

Den hellige Filomena (Philomena, Filumena) skal ha vært en jomfru og martyr i det tidlige Roma.

I mai 1802 ble det oppdaget en gravnisje (loculus) i Priscilla-katakomben ved Via Salaria i Roma. Den var lukket med tre fliser hvor det var malt inskripsjonen lumena pacte cumfi. Dette ble snart "forbedret" til pax tecum filumena (Fred være med deg, Filomena), som ble anerkjent som den opprinnelige inskripsjonen. I graven lå beina av en jente på ca 15 år og en ampulle med blod. I motsetning til nå ble det den gangen akseptert, sammen med et palmesymbol, som et tegn på martyrium. En ytterligere indikasjon på det samme var at skjelettets hode var knust.

I 1805 ble relikviene gitt til sognepresten i Mugnano i bispedømmet Nola ved Napoli, hvor de ble skrinlagt i kirken der. Straks startet det en entusiastisk lokal kult, og det ble snart meldt om mirakler og bønnesvar på hennes forbønn. Filomenas berømmelse spredte seg over hele Italia, godt hjulpet av en nonnes private åpenbaringer som hevdet, blant andre ting, at Filomena var et latinsk navn som betydde "Lysets datter". I virkeligheten er det et gresk navn som betyr "elsket". Fiktive biografier fulgte, og de bidro til å spre kulten blant de godtroende. Valfartene til Mugnano blomstret og kirker ble viet til St. Filomena, jomfru og martyr.

Men to andre faktorer bidro også vesentlig til spredningen av kulten. Den ene var den berømte den hellige Johannes Maria Vianney (Curé d'Ars). En av St. Filomenas relikvier ble brakt til Frankrike av noen ordensbrødre fra Italia. En del av den ga forstanderen til den 17-årige Pauline Jaricot, i en familie som lenge hadde vært Vianneys nære venner. Han fikk en del av denne relikvien. Da den unge Pauline på underfullt vis fikk helsen tilbake etter en sykdom, tilskrev hun dette Filomenas forbønn.

Det skjedde mange underfulle ting i Ars, og den ydmyke Johannes ga St. Filomena æren for miraklene og helbredelsene. Han begynte å smykke ut kirken og oppførte flere sidealtre, blant andre til Jomfru Maria, til Johannes Døperen, til den piskede og hudflettede Jesus ("Ecce Homo"-kapellet) og ikke minst til sin "kjære, lille Filomena". Men dette narret ikke de besøkende, og de valfartet ikke til helgenen, men til ham selv. Den dag i dag hilser det vakre minnesmerket over St. Filomena besøkende velkommen når de kommer til Ars.

Den andre faktoren som bidro til Filomenas berømmelse, var da den dødssyke Pauline Jaricot, grunnlegger av Misjonsforeningen for Troens utbredelse, plutselig ble helbredet i 1835 ved Filomenas skrin. Denne helbredelsen var en av faktorene som fikk pave Gregor XVI til å tillate offentlig kult av Filomena i flere italienske bispedømmer, inkludert Roma. I 1855 godkjente den salige pave Pius IX et messeproprium og et officium. Men Filomenas navn ble aldri skrevet inn i Martyrologium Romanum.

I mellomtiden var kritiske vitenskapsmenn ikke fornøyd. På begynnelsen av 1900-tallet var de enige om at de arkeologiske bevisene tydet sterkt på at de beina som var oppdaget, ikke var fra den opprinnelige begravelsen. Dessuten mente de at graverne på 300-tallet med vilje pleide å flytte om på flisene på utsiden når de brukte om igjen materialer som allerede var dekorert. Den opprinnelige begravelsen kan ha vært av en martyr, men ikke nødvendigvis, og det kan enten ha vært Filomena eller en som var "elsket" av en ukjent person. Hennes legeme kan godt ha vært overført til andre romerske kirker sammen med andre martyrrelikvier på 700- og 800-tallet.

Hengivne forsvarere av Filomena har ofte stått mot forsøkene fra vitenskapsmenn å etablere sannheten om henne. Men til vitenskapsmennenes lettelse og forsvarernes indignasjon, inkludert dem som hadde økonomiske interesser i kulten og helligdommen, avskaffet Den hellige Stol i 1961 ved dekret Filomenas kult. Hennes fest, som ble feiret den 10. august, skulle oppheves, og hennes navn skulle strykes fra alle kalendere hvor det var oppført. Skrinet i Mugnano skulle fjernes. Imidlertid ble det lagt en brems på disse tiltakene, åpenbart etter inngripen fra pave Paul VI selv, og den fortsatt blomstrende helligdommen besøkes av mange hengivne pilegrimer.

Den 5. juli har Martyrologium Romanum en annen Filomena, og historien om hennes kult i San Severino i Italia er problematisk og har interessante likhetspunkter med historien over.

Historien om veksten og fallet for Filomenas kult kaster lys over utallige kulter fra tidligere tider. Men den skiller seg fra dem på den måten at den har vært gjenstand for kritisk analyse helt fra den startet i en vitenskapelig tidsalder.

av Webmaster publisert 04.01.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55