Den salige Frans du Boullonay (d. 1631)

Minnedag: 18. oktober

Den salige Frans du Boullonay (fr: François) ble født en gang på 1500-tallet i Frankrike. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Saint-Martin de Mondaye i Juaye-Mondaye i departementet Calvados i regionen Basse-Normandie i Nord-Frankrike.

Frans ble i 1587 valgt til abbed for sitt kloster, og dette embetet hadde han til sin død. Ved begynnelsen av hans embetsperiode befant kommuniteten seg i en sørgelig situasjon både materielt og moralsk, og en av de første tingene han gjorde som abbed, var å gjeninnføre klosterdisiplinen. I tillegg lyktes han gjennom en klok forvaltning av klosterets eiendommer i å fordoble inntektene. Han forskjønnet også kirken og klosterbygningene. Frans tilhører de store representantene for den katolske reform.

Etter en lang og fruktbar periode som abbed døde Frans i 1631 og etterlot seg minnet om en hellig ordensmann. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 18. oktober.

av Webmaster publisert 21.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55