Den salige Gamelbert av Michaelsbuch (720-~802)

Minnedag: 17. januar

Den salige Gamelbert av Michaelsbuch ble født i 720 i Michaelsbuch i Bayern i Tyskland. Selv om han var sønn av rike foreldre, satte faren ham til å gjete sauene. Senere dro han til Roma på valfart, ble presteviet og arbeidet i over 50 år som sogneprest i Michaelsbuch. Han grunnla i 766 benediktinerklosteret Metten ved Deggendorf i Niederbayern, ikke langt fra Michaelsbuch. Han hentet sin gudsønn Utto, munk i Reichenau, til dets første abbed. Han hadde i sin tid forberedt Utto til prestevielsen. Andre kilder sier at Utto selv grunnla klosteret i 766 på et stykke land han eide. Også Karl den Store blir nå og da nevnt som grunnlegger av klosteret.

Gamelbert døde en 17. januar rundt 802. Han ble saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 25. august 1909 av den hellige pave Pius X (1903-1914). Hans minnedag er dødsdagen 17. januar. (27. januar nevnes også, kanskje en trykkfeil?) Samtidig ble kulten til den salige Utto av Metten stadfestet. På høyalteret i kirken i Michaelsbuch står det statuer av Utto og Gamelbert. I kunsten avbildes han som prest i et oratorium omgitt av sauer. Noen ganger kan han ses mens han døper Utto.

av Webmaster publisert 06.07.2006, sist endret 28.11.2015 - 02:55