Den salige Hedvig av Dünnwald (1100-t)

Minnedag: 2. februar

Den salige Hedvig (Hadweg) ble født en gang på 1000-tallet og giftet seg med grev Hermann av Liedberg (Lidtberg). Da han døde, trakk Hedvig seg tilbake sammen med sin tredje datter Gjertrud til klosteret Dünnwald (Dunwald) ved Köln, som tilhørte premonstratenserordenen (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Dünnwald er i dag en bydel i Köln (Bezirk Mülheim).

Klosteret ble bygd i 1117 av benediktinere eller Augustinerkorherrer og i 1143 overtatt av premonstratensiske kanonisser («korfruer») fra klosteret Steinfeld i Eifel.

Morens eksempel ble fulgt i 1178 av en annen datter, den hellige Hildegund, da hennes mann, grev Lothar, og en av hennes sønner var døde og den andre, den salige Hermann, hadde trådt inn i et premonstratenserkloster. Hildegund gjorde om sitt slott Meer (Mehre) nord for Köln til et kloster for premonstratensernonner, og hun og hennes datter, den salige Hedvig, trådte inn i klosteret, hvor Hildegund ble priorinne.

På den tid var moren Hedvig trolig for lengst død, men vi kjenner ingen dødsdag. Hennes minnedag er 2. februar.

På grunn av de utallige krigene i området var antallet kanonisser i Dünnwald i 1643 redusert til tre, så det året ble det gjort om til et mannskloster for premonstratenserkanniker fra Steinfeld. De drev klosteret til det ble oppløst av Napoleon i 1803.1


1
Kilder: Acta Sanctorum, februar, vol i; Dunbar, Dictionary of Saintly Women, vol i
av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55