Den salige Hermann Josef Boeracker (d. 1747)

Minnedag: 23. september

Den salige Hermann Josef Boeracker ble født på slutten av 1600-tallet i Ravenstein i provinsen Noord-Brabant i det nåværende Nederland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Tongerlo (fr: Tongerloo) i Westerlo nær Antwerpen (fr: Anvers) i Flandern i det nåværende Belgia.

Der avla han sine løfter den 8. desember 1704. Han fremhevet seg ved sin rettskaffenhet og sitt alvor i sin opptreden som ordensmann. I 1715 ble han utnevnt til novisemester og to år senere til prior. Deretter var han fra 1720 tyve år sogneprest i Olen, og fra 1740 til sin død var han sogneprest i Klein-Zundert. Hans nekrolog fremhever spesielt hans iver i forkynnelsen av Guds ord og føyer til at han levde som han prekte.

Hermann Josef døde den 23. september 1747 i Klein-Zundert. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 23. september.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55