Den salige Heribert av Knechtsteden (d. 1150)

Minnedag: 25. mai

Den salige Heribert (Herbert; lat: Heribertus) ble født på slutten av 1000-tallet i Tyskland. Han underviste ved klosteret St. Aposteln i Köln, men ble så fascinert av den hellige Norbert av Xantens (ca 1080-1134) forkynnelse og eksempel at han fulgte Norbert og ble en pauper Christi som ham. Han sluttet seg til Norberts orden premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres moderkloster Prémontré ved Laon i departementet Aisne i regionen Picardie i Nord-Frankrike.

I Prémontré levde han et fellsskapsliv sammen med andre likesinnede etter eksempel av de første kristne på apostlenes tid. Da dekanus ved domkapitlet i Köln, Hugo av Sponheim, rundt år 1130 bestemte seg for å grunnlegge et premonstratensisk fellesskap i Knechtsteden i Dormagen i den nåværende delstaten Nordrhein-Westfalen, henvendte han seg til Heribert med bønn om å overta ledelsen av denne unge grunnleggelsen, som trolig var et dobbeltkloster med både kanniker og kanonisser, som levde strengt adskilt og bare var sammen i klosterkirken.

Heribert, den første prior eller prost (ty: Propst) av Knechtsteden, døde den 25. mai 1150. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag på dødsdagen 25. mai.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55