Den hellige Helier (6.årh.)

Minnedag: 16. juli

Den hellige Helier var eremitt på øye Jersey i Den engelske kanal. Han skal ha blitt myrdet av en hedning som han forsøkte å omvende. Han minnes i bispedømmet Portsmouth. Minnedag 16. juli.

av Webmaster publisert 23.07.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:55