Den salige Henrik av Tongerlo (d. 1150)

Minnedag: 28. september

Den salige Henrik (nl: Hendrik; ty: Heinrich) ble født på slutten av 1000-tallet eller på begynnelsen av 1100-tallet. Han var en tidlig disippel av den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134) og sluttet seg til hans nye orden premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten.

Rundt 1120 var det en legmann ved navn Tanchelm som startet en ny sekt i Antwerpen i det nåværende Belgia. Denne predikanten fikk raskt en stor tilhengerskare. Denne sekten mente at biskoper og prester var unødvendige og benektet sakramentenes virkning, mens de tillot seg selv en svært avslappet moral. Erkebiskop Burchard av Cambrai, som hadde Antwerpen i sitt bispedømme, var svært foruroliget over kjetteriets fremgang. Han overtalte kannikene ved kirken St. Mikael i byen til å be om hjelp fra Norbert for å bekjempe ondet. Som svar på invitasjonen kom den store grunnleggeren til Antwerpen i 1124 sammen med flere av sine disipler, blant dem den hellige Evermod og den salige Waltmann. Takket være disse tre apostlenes nidkjærhet og forkynnelse var folket snart vunnet tilbake til troen, sekten mistet sitt grep og Tanchelm måtte foreta en vanærende retrett.

Som et tegn på sin takknemlighet ga de sekulære kannikene St. Mikael til Norbert, og selv trakk de seg tilbake til Notre-Dame, som nå er byens katedral. Norbert etterlot Waltmann i Belgia som den første abbeden i det nye premonstratenserklosteret St. Mikael i Antwerpen. En av dem som var med i Norberts følge til Antwerpen, var Henrik, og han ble kannik i St. Mikael under Waltmann.

Under Waltmanns ledelse opplevde klosteret et stort oppsving og grunnla tre datterklostre: Middelburg i 1128, Tongerlo i 1130 og Averbode i 1134. Tongerlo (fr: Tongerloo) i Westerlo nær Antwerpen ble grunnlagt til ære for Jomfru Maria av den salige Giselbert, som ikke bare ga landområdet, men som også trådte inn i klosteret som legbror. De første kannikene ble sendt fra St. Mikael i Antwerpen under Henrik, som ble den første abbeden i Tongerlo (1133-50). Charteret for grunnleggelsen var undertegnet av blant andre Waltmann av Antwerpen og den hellige Bernhard av Clairvaux.

Henrik var abbed fra 1133 til sin død. Om hans trosstyrke forteller utsagnet Quod non vides, firmat fides. Han døde i 1150. Han minnes som salig av premonstratenserne med minnedag 28. september.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55