Den salige Herlebold av Doksany (d. 1174)

Minnedag: 6. februar

Den salige Herlebold (Herleboldus) ble født tidlig på 1100-tallet i Tyskland. Han sluttet seg til premonstratenserne (Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis – OPraem), som også kalles norbertinerne etter sin grunnlegger, den hellige Norbert av Xanten (ca 1080-1134), eller Hvite kanniker etter fargen på ordensdrakten. Han ble kannik i deres kloster Steinfeld i Eifel ved Köln.

Herlebold var blant de første premonstratenserne som i 1143 kom fra Steinfeld til Praha for å bemanne det nye klosteret Strahov, også kalt «Sionfjellet». Men allerede samme år sendte den salige abbed Gero (Giezo) av Strahov Herlebold til premonstratenserinneklosteret Doksany (ty: Doxan), som akkurat var grunnlagt fra Dünnwald (Dunwald) ved Köln. Der ble han den første prior eller prost (ty: Propst).

Som en ydmyk og klok prest var han opptatt av å implementere ordenens ånd i den nye grunnleggelsen. Han innførte også i Doksany kulten for den hellige Maternus av Köln (d. ca 400), som var høyt skattet i hans hjemland. Maternus var misjonær i Rhinland og den østlige delen av dagens Belgia.

Herlebold døde den 5. februar 1174. Han æres som salig av premonstratenserne med minnedag 6. februar.

av Webmaster publisert 22.03.2009, sist endret 28.11.2015 - 02:55