Den hellige Hieronymus Lu Tingmei (1811-1857)

Minnedag: 28. september

Hieronymus Lu Tingmei (1811-1857) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei] ble født i 1811 i Mokou [Maokeu; Mao-Keou; Mao-Cheu] i distriktet Langtai i provinsen Guizhou i Kina. Han kom fra en velstående, hedensk familie, og hans far var skolelærer. Han var den eldste av fire barn. Han var fysisk sterk og robust, og intellektuelt var han også svært skarp. Mens han var barn studerte han klassikerne og poesi. Da faren pensjonerte seg, overtok han hans stilling som lærer, og han ble vel mottatt og respektert. På grunn av sin omfattende viten og klokskap kom selv den lokale dommeren for å søke råd hos ham. Senere giftet han seg og fikk to sønner og en datter.

I en alder av 38 år ble han medlem av den religiøse sekten Qingshui. Fire år senere lånte han noen bøker fra Paulus Yang om Den katolske kirkes lære, og da forsto han at han hadde foretatt et galt valg. Han bestemte seg for å gå over til den sanne tro, og deretter ble han en av dens mest nidkjære disipler. Han fikk også sin far, søster og noen gode venner til å konvertere til den katolske tro. I 1853 mottok han dåpens og fermingens sakrament av p. Thomas Luo og tok navnet Hieronymus.

Etter at hans kone døde, levde han et asketisk liv og fortsatte å arbeide med stor nidkjærhet for å omvende sine landsmenn. I 1853 flyttet han til Guiyang [Kouy-yang] hvor han omvendte 200 til den kristne tro. Samtidig kom p. Ma Lai (den hellige Augustus Chapdelaine) til dette området. I 1854 ble han urettmessig anklaget for forræderi og ble mishandlet. I 1856 vendte han tilbake til Mokou.

Siden 1852 blomstret den kristne religionen der. Blant de mest fortjenstfulle i denne oppblomstringen av kristent liv var i tillegg til Hieronymus den hellige kateketen Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping] og den hellige lærerinnen Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao].

Hieronymus fikk ideen å bygge en kirke på stedet for å forkynne og undervise i troen, og han ville at den skulle bygges der folk bodde. Men i motsetning til det som var vanlig, unnlot de å bestikke de lokale myndighetene, som var svært korrupte, og dermed havnet deres navn på tjenestemennenes svarteliste.

En onkel og en fetter av Hieronymus likte ikke tanken på kirkebygget, og så snart den første steinen var lagt, gikk til mandarinen Tay-Lou-Iche for å hindre den påbegynte byggingen. Den 13. desember 1857 arresterte mandarinen de to kateketene under kveldsbønnen og ba dem slutte med byggingen og å gi avkall på religionen, men de nektet. Likevel ble de løslatt. Men neste dag ble de arrestert igjen sammen med Agathe. De ble alle bedt om å avsverge sin tro, men de nektet. Da ble de uten rettssak dømt til døden, og de ble straks brakt til retterstedet, avkledd og halshogd. Det var den 14. desember 1857. [En annen versjon sier at de døde den 28. januar 1858.] Noen av deres venner kom om natten og hentet deres jordiske rester for begravelse. Det begynte å gå rykter om at ved deres henrettelse viste to bånd av rødt lys og et av hvitt seg rundt dem, og noen ikke-katolikker som var et stykke unna, sa at de også så tre ildkuler på himmelen.

Hieronymus ble saligkåret den 2. mai 1909 (dokumentet (Breve) var datert den 11. april) av den hellige pave Pius X (1903-14) som en av gruppen «den salige Frans Fernández de Capillas og 13 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Hieronymus' minnedag er ellers dødsdagen 28. januar, men 17. februar nevnes også.

Relikviene til den hellige Johannes Peter Néel og 15 kinesiske martyrer ble i årene 1937-45 samlet sammen av p. Fang Ho og brakt fra det kinesiske fastlandet til Taipei på Taiwan. Siden da har de vært fremvist for offentlig og offisiell venerasjon i kirken «De kinesiske salige martyrer» i Peng Chiao. De 15 er de hellige Peter Wu Guosheng [Ou], Josef Zhang Dapeng [Tchang Taong], Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen], Joakim Hao Kaizhi [Ho], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping], Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô], Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao], Marta Wang-Luo Mande [Ouang; Maria Wang f. Luo], Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Lucia Yi Zhenmei [Y], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen].

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:55