Den hellige Ignatius Kim Je-jun (1796-1839)

Minnedag: 20. september

En av de 103 Korea-martyrene.

3. Den hellige Ignatius Kim Je-jun [Chejun] ble født i 1796 i Myeoncheon i provinsen Chungcheong i Korea. Han ble født i yangban, en del av den tradisjonelle herskerklassen eller adelen og kom fra en av de fornemste slektene i Korea. Han var barnebarn av den salige Pius Kim Jin-hu [Chin-hu] (1739-1814), som led martyrdøden i fengsel i 1814. Han bodde i Solmae (Solmoi) i Naepo i provinsen Chungcheong sammen med sin hustru Ursula Ko da han den 21. august 1821 ble far til den hellige Andreas Kim Dae-gon, den første koreanske presten, som skulle bli halshogd den 16. september 1846.

Ignatius var kateket og levde et svært fromt katolsk liv. Da hans sønn ble utvalgt av misjonærene til å bli sendt til Macao for å studere til prest, forsto han hvilken fare hele familien sto overfor ved å sende et familiemedlem utenlands. Det var en modig handling av Ignatius.

Ignatius ble angitt av en av sine svigersønner og ble arrestert av en gruppe politi ledet av forræderen Kim Yeo-sang. Ifølge et vitne var Ignatius sterk nok til å så imot flere menn, men han lot seg bli arrestert uten noen motstand. Han ble behandlet som en forbryter mot staten, ikke bare fordi han selv var katolikk, men fordi han hadde tillatt sin sønn Andreas å reise til Macao i strid med statens lov. Vitnene sier ikke noe om hva slags tortur han ble utsatt for, men han må ha blitt gjenstand for en mye verre behandling enn andre. Det endte med at han fornektet sin religion under den overmektige torturen. Det faktum at han avsverget troen, var ikke nok til å få ham løslatt fra fengselet, for den forbrytelsen det var å la sin sønn reise utenlands, kunne ikke tilgis.

Katolikkene rundt ham i fengselet prøvde å overbevise Ignatius om at han aldri ville bli løslatt selv om han avsverget sin religion. De overtalte ham til å endre mening, trekke sitt frafall tilbake og bekjenne sin tro igjen til regjeringstjenestemennene. Den hellige apostelfyrsten Peter fornektet Herren tre ganger, men han angret. Ignatius reiste seg også igjen og fortsatte for å dø som martyr. Han appellerte til en høyere domstol og trakk sin apostasi tilbake. Han ble hardt slått ved tre anledninger, men denne gangen var han sterk og modig.

Den 26. september 1839 ble Ignatius Kim Je-jun halshogd på retterstedet utenfor Den lille vestporten (Seosomun) i Seoul sammen med åtte andre katolikker, de hellige Magdalena Heo Gye-im, Sebastian Nam I-gwan, Julietta Kim, Agathe Jeon Gyeong-hyeob, Kolumba Kim Hyo-im, Karl Cho Shin-chol, Magdalena Pak Pong-son og Perpetua Hong Geum-ju. Ignatius var 44 år gammel.

Hans sønn, den hellige Andreas Kim Dae-gon, ble halshogd den 16. september 1846, og hans kusine, den hellige Teresa Kim, ble hengt den 9. januar 1840.

Ignatius var blant de 79 som døde i forfølgelsene mellom 1839 og 1846 som ble saligkåret den 5. juli 1925 av pave Pius XI (1922-39). 24 martyrer som døde mellom 1861 og 1867, ble saligkåret i 1968 av den ærverdige pave Paul VI (1963-78). Hele gruppen ble helligkåret den 6. mai 1984 på Yeouido Plaza (fra 1999 Yeouido Park) i Seoul av den hellige pave Johannes Paul II (1978-2005). Deres minnedag i den romerske generalkalenderen er 20. september.

Kilder: Attwater (dk), Attwater/Johannes, Attwater/Cumming, Farmer, Lodi, Butler, Benedictines, Chenu, Kværne/Vogt, CSO, pl.wikipedia.org, cbck.or.kr - Kompilasjon og oversettelse: p. Per Einar Odden

Opprettet: 6. april 1999

av Webmaster publisert 06.04.1999, sist endret 28.11.2015 - 02:56