Den hellige Josef Zhang Wenlan (1831-1861)

Minnedag: 28. september

Josef Zhang Wenlan (1831-1861) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang] ble født i 1831 i distriktet Ba i provinsen Sichuan [Su-Tchuen] i Kina av kristne foreldre. Han gikk på skole i Moping, ikke langt fra byen Chongqing, hvor han lærte grunnleggende latin på gutteseminaret. Men han ble utvist for å ha overtrådt reglementet, men han angret de handlingene som også gjorde at han mistet kallet. Men siden han ikke bare var en god student, men også en svært from katolikk, fikk p. Gu ham til å undervise barna i katekismen hos Goutelle-misjonærene.

Med hjelp fra p. Gu søkte han om å bli gjenopptatt på seminaret, og han fikk tillatelse til det, først på prøve. I en alder av 25 år var hans studieresultater ikke de beste, men hans oppførsel var god. Etter et år med latin og filosofi ble han sendt for å assistere p. Johannes Meng. I 1859, to år etter at de hellige Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping] og Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao] led martyrdøden i Mokou [Mao-Keou], ba p. Meng Josef om å samle sammen deres jordiske rester når han dro til Mokou for å besøke noen menighetsmedlemmer. Da han utførte denne ærbødige handlingen, sa han at han også ønsket å bli martyr en dag.

Vinteren etter ble Josef offisielt opptatt på presteseminaret i Yaojiaguan [Tsin-Gay]. Han var fortsatt ikke særlig flink i studiene, men han var alltid vennlig og ydmyk. Med sin kunnskap i medisin ble han ofte spurt om å holde et øye med de syke barna i området, så han gjorde det til en vane å alltid ha med seg medisinvesken selv når han bare var ute og gikk en tur.

I 1861 satte noen lokale tjenestemenn i gang en ny forfølgelse. Alle seminaristene flyktet til Yangmeigao, men den 12. juni ble seminarets forretningsfører Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô] arrestert i seminaret. På vei tilbake møtte de seminaristene Josef og Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], som var på vei hjem etter å ha handlet i byen, og de ble også arrestert. De tre ble sperret inne i et gammelt forlatt tempel, som var skittent, kaldt og fuktig. De måtte gjennomgå mye mishandling, men mistet aldri troen på Gud. De fikk mat fra seminarets kjøkken, og kokken, den hellige Marta Wang-Luo Mande [Ouang] vasket også deres klær - alt til tross for spott og ydmykelser. Hun fraktet også brev fra de to seminaristene til deres biskop.

Den 29. juli 1861 kom det et dekret fra keiseren som benådet de tre fangene i fengslet, men dommeren holdt det tilbake og ga i hemmelighet ordre om at de skulle henrettes. Da de tre skulle dø, drev Marta og vasket deres klær på elvebredden. Da de ble ført til retterstedet, fulgte hun med til tross for soldatenes trusler: «Jeg skal skjære hodet av deg!» Hun ble ikke skremt bort, men svarte: «Hvis de kan dø, så kan jeg også». Alle fires ansikter bar preg av den fred og glede som kom fra motet til å dø for sin tro, og de ba helt frem til henrettelsen. De fire ble halshogd den 29. juli 1861.

Josef ble saligkåret den 2. mai 1909 (dokumentet (Breve) var datert den 11. april) av den hellige pave Pius X (1903-14) som en av gruppen «den salige Frans Fernández de Capillas og 13 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Josefs minnedag er ellers 29. juli.

Relikviene til den hellige Johannes Peter Néel og 15 kinesiske martyrer ble i årene 1937-45 samlet sammen av p. Fang Ho og brakt fra det kinesiske fastlandet til Taipei på Taiwan. Siden da har de vært fremvist for offentlig og offisiell venerasjon i kirken «De kinesiske salige martyrer» i Peng Chiao. De 15 er de hellige Peter Wu Guosheng [Ou], Josef Zhang Dapeng [Tchang Taong], Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen], Joakim Hao Kaizhi [Ho], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping], Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô], Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao], Marta Wang-Luo Mande [Ouang; Maria Wang f. Luo], Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Lucia Yi Zhenmei [Y], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen].

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:56