Den hellige Justus av Beauvais ( -303)

Minnedag: 18. oktober

Den hellige Justus skal ha blitt født i 294 eller 278 og bodde sammen med sin far i Auxerre i Frankrike. På den tiden da keiser Diokletians (284-305) kristenforfølgelse raste under den mytiske og trolig fiktive Rictiovarus (Rictius Varus, Rixius Varus), som senere skal ha omvendt seg og lidd martyrdøden, dro Justus og hans far til Amiens for å kjøpe fri en slektning, Justus' onkel Justinian, som var blitt solgt som slave.

Siden den 9-årige gutten var i stand til å kjenne igjen den onkelen han aldri hadde sett, ble han angitt som en kristen trollmann. Han flyktet fra Amiens sammen med faren og onkelen, men romerske soldater nådde dem igjen ved Beauvais. Faren og onkelen gjemte seg i en hule, men Justus ble arrestert. Han bekjente at han var kristen, men da han ikke ville avsløre gjemmestedet til faren og onkelen, drepte de ham. Dette skal ha skjedd i Sinomoyic, et sted mellom Beauvais og Senlis som i dag heter Saint-Just-en-Chaussée, i år 303 [Kildene Benedictines og Infocatho skriver at det skjedde i år 287.] Legenden forteller at en soldat hogg av ham hodet, men han ble stående oppreist, tok hodet i hendene og fortsatte å snakke og forkynne evangeliet. Da flyktet soldatene i panikk. Mens han sto der med hodet i hendene, fortalte han også sine slektninger hvor han ville gravlegges.

1954-utgaven av Martyrologium Romanum sa at Justus var en ung gutt som ble halshogd fordi han var kristen i området rundt Beauvais under keiser Diokletians forfølgelser. Det kan hende at det fantes en gallo-romansk martyr ved navn Justus, men legenden slik den er overlevert, er ren fiksjon og uten historisk verdi. Tidligere var han berømt over hele det nordvestlige Europa, særlig i Frankrike, Belgia og Sveits. I Belgia hadde hans kult et sentrum i klosteret i Malmédy, hvor munkene ble sagt å ha fått tak i martyrens legeme «til en god pris» på 900-tallet. I England ga kong Athelstan martyrens hode til katedralen i Winchester i 924, men munkene i Auxerre hevdet at han bare hadde en del av det. Bispedømmet Chur i Sveits hevdet å ha mottatt noen relikvier på 1000-tallet. De fleste av relikviene er skrinlagt i katedralen i Paris, og skjelettet er åpenbart av en ung mann.

Men utbredelsen av hans kult skyldtes til en viss grad sammenblanding med andre helgener av samme navn, spesielt Justus av Paris. Det er derfor umulig å finne noen troverdige detaljer om hans liv eller henrettelse. Den eldste versjonen av hans passio (lidelseshistorie) stammer fra 700-tallet.

Hans minnedag er 18. oktober og hans navn står i Martyrologium Romanum. I Beauvais ble hans navn inkludert i messens Canon, og hans festdag hadde en egen prefasjon. Han ga navnet til den nærliggende byen Saint-Just-en-Chaussée (60130), som lå ved veikrysset hvor han angivelig skulle ha blitt drept. Han kalles også Justus av Auxerre.

av Webmaster publisert 10.10.2001, sist endret 28.11.2015 - 02:56