Den hellige Johannes Peter Néel (1832-1862)

Minnedag: 28. september

Johannes Peter Néel (1832-1862) En av de hellige martyrene fra Kina (Den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere)

Den hellige Johannes Peter (fr: Jean-Pierre) Néel ble født i 1832 i Sainte-Catherine-sur-Riverie i Rhône i Frankrike. I 1855 begynte han på seminaret til det parisiske misjonsselskap, Missions Etrangères de Paris (Societas Parisiensis Missionum ad Exteras Gentes - MEP). Den 29. august 1858 dro han fra Bordeaux i retning Kina. I april 1859 kom han til Hong Kong og den 2. desember samme år til Guiyang [Kouy-yang]. Han brukte et år på å lære det lokale språket. På kinesisk ble han kalt p. Wen Nair.

Året etter administrerte han 20 små menigheter i nærheten av Guiyang. I begynnelsen av 1862 arbeidet p. Néel med grunnleggelsen av en ny kommunitet i Jiashanlong [Kia-Cha-Long], en forstad til Kaiyang i provinsen Guizhou [Kouy-Tcheou]. På den tiden var det religionsfrihet, men på grunn av Hongyang-opprøret i sørvest hisset administratoren av Guizhou, general Tian Xingshu, en stor fiende av de kristne, opp hat mot katolikkene. Den lokale dommeren fulgte opp og ga ordre til at p. Néel skulle arresteres sammen med Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen], og de ble tatt den 17. februar. De fire ble tatt med til Kuy-tsheu og ført for underprefekten Tai-Lou-Che. p. Néel ble dratt av sted bundet med håret til en hestehale.

De ble behandlet som dyr og ble utsatt for all slags tortur. Dommeren kastet ikke bort noe tid, men stilte dem straks for retten. Uten noe formelt forsvar ble de anklaget for forræderi. Uten å avsverge sin tro kunne de ikke unngå dødsdom, men på dette punktet avviste de ethvert kompromiss. P. Néel sa: Hvis dere ønsker å drepe meg, så gjør det nå. Å forråde min Gud er umulig!» Den rasende dommeren dømte dem alle til døden. Dagen etter, den 18. februar 1862, ble de ført ned gaten for at folk skulle spotte dem på veien til retterstedet. Denne ydmykelsen tok de med glede, og de ba til Gud uten å miste styrke. De fire ble halshogd utenfor byen med p. Néel som den første. Senere samme dag ble også Lucia Yi Zhenmei [Y] arrestert, og hun ble halshogd dagen etter.

Det fortelles at etter henrettelsen av p. Néel viste det seg en lysstråle på himmelen. Tjenestemennene og de ikke-kristne der så det og ble overrasket. Forfølgerne hang opp hodene av de fem martyrene på byporten som en advarsel til folket mot å tro på den kristne religionen. Men noen modige troende kom og hentet deres legemer, la dem i én kiste og gravla dem i den gamle graven til den avdøde biskop Pai på kirkegården ved seminaret i Liuchongguan.

Johannes Peter ble saligkåret den 2. mai 1909 (dokumentet (Breve) var datert den 11. april) av den hellige pave Pius X (1903-14) som en av gruppen «den salige Frans Fernández de Capillas og 13 ledsagere». Ordet ledsagere i denne forbindelse betyr ikke at de faktisk ledsaget ham, men at de led martyrdøden i Kina og ble saligkåret sammen med ham. Han ble helligkåret den 1. oktober 2000 på Petersplassen i Roma av pave Johannes Paul II som en av de 120 martyrene fra Kina (den hellige Augustin Zhao Rong og hans 119 ledsagere).

De 120 martyrene fra Kina har minnedag 28. september. Johannes Peters minnedag er ellers 18. februar, men 17. februar nevnes også.

Relikviene til den hellige Johannes Peter Néel og 15 kinesiske martyrer ble i årene 1937-45 samlet sammen av p. Fang Ho og brakt fra det kinesiske fastlandet til Taipei på Taiwan. Siden da har de vært fremvist for offentlig og offisiell venerasjon i kirken «De kinesiske salige martyrer» i Peng Chiao. De 15 er de hellige Peter Wu Guosheng [Ou], Josef Zhang Dapeng [Tchang Taong], Peter Liu Wenyuan [Lieou; Ouen Yen], Joakim Hao Kaizhi [Ho], Laurentius Wang Bing [Ouang-Ping], Hieronymus Lu Tingmei [Lou-Tin-Mei], Johannes Baptist Luo Tingyin [Lô], Agathe Lin Zhao [Lin-Tchao], Marta Wang-Luo Mande [Ouang; Maria Wang f. Luo], Josef Zhang Wenlan [Tchang-Yo-Yang], Paulus Chen Changpin [Tchen-Tchang-Ping], Johannes Zhang Tianshen [Tchang], Lucia Yi Zhenmei [Y], Martin Wu Xuesheng [Ou-Sue-Chang] og Johannes Chen Xianheng [Tchen].

av Webmaster publisert 13.10.2000, sist endret 28.11.2015 - 02:48