Den salige Johannes synderen ( -1600)

Minnedag: 3. juni

Den salige Johannes Grande gav opp sitt yrke som tøyhandler i Sevilla, forandret sitt etternavn til Pecador (synder), og slo seg til som eneboer i Macena. Da det ble åpenbart for ham at han var kalt til å tjene Gud på annet vis, brøt han opp og dro til Xeres (Jérez de la Frontera) der han viet seg til omsorgen for syke og lidende som satt i fengsel der. Hans arbeid i denne sykepleien førte til at han ble satt til å lede et annet og nytt hospital, og han sluttet seg til den hellige Johannes av Guds hopitalorden. Den salige Johannes tapte aldri interessen for omsorgen for fanger. Da engelskmennene stormet Cadiz, var det han og hans ledsagere som tok seg av tre hundre rømte spanske soldater. Det sies at han forutsa den spanske armadas ødeleggelse. Saligkåret 1853. Minnedag 3. juni.

av Webmaster publisert 06.08.1998, sist endret 28.11.2015 - 02:48